Sökning: "kost"

Visar resultat 1 - 5 av 2114 uppsatser innehållade ordet kost.

 1. 1. Effekten av omvårdnadsåtgärder hos barn med övervikt och fetma

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sophie Elwing; Helena Falk; [2023-03-16]
  Nyckelord :Övervikt; fetma; barn; sjuksköterska; interventioner; omvårdnad; effekt.;

  Sammanfattning : Bakgrund: 340 miljoner barn mellan 5 och 19 år har övervikt eller fetma. Detta kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar, funktionsnedsättning och tidig död. Fetma och övervikt kan förebyggas och behandlas. LÄS MER

 2. 2. Medias skildringar av hälsa : En diskursteoretisk analys av begreppet hälsa genom tre dagstidningar och en tidskrift från åren 1962 och 1994

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Björn Gräslund; [2023]
  Nyckelord :Health; media; discourse; Hälsa; media; diskurs;

  Sammanfattning : Denna magisteruppsats undersöker hur begreppet hälsa skildrats av tre dagstidningar och entidskrift - åren 1962 och 1994. Forskningsinstansen är kvalitativ och bygger därmed på etthermeneutiskt förhållningssätt. LÄS MER

 3. 3. Hundägares motivation till utfodring med färskfoder och deras inställning till sterilisering av foder: en enkätstudie

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Moa Lindell; [2023]
  Nyckelord :färskfoder; RMBD; BARF; högtrycksbehandling; HPP; livsmedelsbestrålning;

  Sammanfattning : Att utfodra sin hund med färskfoder, även känt som Raw meat based diets (RMBD), har ökat i popularitet de senaste åren. Förespråkare av dieten menar att den är överlägsen traditionella våt- och torrfoder gällande näringsinnehåll och positiva effekter på hundens hälsa. LÄS MER

 4. 4. Att behandla en livsomvälvande sjukdom genom livsstilsförändringar : En kvantitativ icke-systematisk litteraturöversikt om effekten av fysisk aktivitet och kostförändringar på migrän

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Caroline Averskog; Johan Andersson; [2023]
  Nyckelord :Dietförändringar; fysisk aktivitet; icke-systematisk litteraturöversikt; kostförändringar; kosttillskott; kvantitativ; livskvalité; livsstilsförändringar; migrän; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Migrän är en neurologisk, kronisk och funktionsnedsättande sjukdom som påverkar en stor del av den globala populationen. Den ger upphov till en stor ekonomisk börda både på individ- och samhällsnivå, liksom reducerar livskvalitén hos de drabbade. LÄS MER

 5. 5. Förskollärares uppfattningar av kostrelaterad pedagogik : Matnyttiga insikter för kunskapsförmedlande aktörer.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Ludvig Johansson; [2023]
  Nyckelord :Diet; sociology of knowledge; qualitative content analysis; preschool; Kost; kunskapssociologi; kvalitativ innehållsanalys; förskolan;

  Sammanfattning : I svenska förskolor erbjuds samtliga barn näringsriktiga måltider. Huruvida barnen äter dessa måltider är dessvärre inte en självklarhet och ännu mindre självklart är förkolärares förmåga att stötta barnen i kostrelaterade utmaningar. LÄS MER