Sökning: "kostintervention"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet kostintervention.

 1. 1. Changes in food choice during a weight loss trial with dietary treatment in postpartum women with overweight or obesity

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för medicin

  Författare :Jennie Maley; [2018-10-10]
  Nyckelord :Postpartum; food choice; overweight; obesity; diet intervention; weight loss; postpartum; livsmedelsval; övervikt; fetma; kostintervention; viktminskning;

  Sammanfattning : Titel:Förändringar i livsmedelsval under en viktminskningsstudie medkostbehandling bland kvinnor med övervikt eller fetma efter graviditetKurs: MED730, Självständigt arbete i klinisk nutrition, 30 hpNivå: Avancerad nivåTermin/år: Vt/2017Handledare: Ena HuseinovicExaminator: Frode SlindeNyckelord:postpartum, livsmedelsval, övervikt, fetma, kostintervention,viktminskningBakgrund: Övervikt och fetma är ett växande problem i världen och är riskfaktorer för sjukdomarsåsom hjärt- kärlsjukdomar och diabetes typ 2. Graviditet kan orsaka övervikt eftersomen del kvinnor har stor viktökning under graviditeten och behåller viktökningen efterförlossning. LÄS MER

 2. 2. Kan intag av mejeriprodukter med låg fetthalt sänka blodtrycket?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Emma Bergman; Naman Limani; [2014-06-30]
  Nyckelord :mejeriprodukter; låg; fetthalt; blodtryck; sänka;

  Sammanfattning : Sahlgrenska Academyat University of GothenburgDepartment of Internal Medicine and Clinical NutritionAbstractTitle: Does low fat dairy products reduce blood pressure?Author: Emma Bergman and Naman LimaniSupervisor: Lena HulthénExaminer: Anna WinkvistProgramme: Dietician study programme, 180/240 ECTSType of paper: Examination paper, 15 hpDate: May 26, 2014Background: It is estimated that at least a third of the population in Sweden have a high blood pressure with genetics, unhealthy diet and physical inactivity as the main contributing causes. High blood pressure is one of the greatest risk factors to develop cardiovascular diseases, which is the leading cause of death worldwide. LÄS MER

 3. 3. En systematisk litteraturstudieom metabola markörer och dess omvårdnadsorienterade implikationer : En jämförelse mellan lågkolhydratkostoch traditionell diabeteskost

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Erik Sandström; Isabell Ångman; [2014]
  Nyckelord :Type 2 diabetes mellitus; Low carbohydrate diets; Traditional diabetic diet; Chronic Care Model; Self-care; Empowerment; Typ 2 diabetes mellitus; Lågkolhydratkost; Traditionell diabeteskost; Chronic Care Model; Egenvård; Empowerment;

  Sammanfattning : Bakgrund: I den systematiska litteratur studien Mat vid diabetes (SBU 2010) framgår det att lågkolhydratkost har likartade metabola effekter hos personer med diabetes i jämförelse med en traditionell lågfettskost. Trotts dessa råd visar en undersökning ifrån samma studie att endast 18 % av de tillfrågade sjuksköterskorna kliniskt tillämpade denna typ av kostintervention. LÄS MER

 4. 4. Effekten av högt respektive lågt kolhydratintag på prestation vid uthållighetsträning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Emma Andersson; Josefine Dahlqvist; [2013-05-30]
  Nyckelord :kolhydratintag; uthållighetsträning;

  Sammanfattning : Sahlgrenska Academy at University of GothenburgDepartment of Internal Medicine and Clinical NutritionAbstractTitle: The effect of a high versus low carbohydrate intake on endurance performanceAuthor: Emma Andersson and Josefine DahlqvistSupervisor: Fredrik BertzExaminer: Frode SlindeProgramme: Dietician study programme, 180/240 ECTSType of paper: Examination paper, 15 hpDate: May 22, 2013BackgroundCarbohydrates play a significant role in the human metabolism, especially during training. Manystudies have investigated the effects on different carbohydrate intakes on training performance. LÄS MER

 5. 5. Kostens betydelse för prestation vid högintensiv fysisk aktivitet : En jämförelse mellan LCHF och Svenska Näringsrekommendationer

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Matias Lopez Verronen; Sara Karlsson; [2013]
  Nyckelord :Lågkolhydrat; högfett; anaerobt arbete;

  Sammanfattning : Syfte, hypoteser och frågeställning:Syftet med studien är att undersöka hur kostsammansättning påverkar prestation, upplevelse och fysiologiska parametrar hos unga män, i samband med högintensiv fysisk aktivitet. H1 Fysisk prestation, här definierat som total producerad energi under testtiden (J),maximal kraftutveckling (W) samt ett medelvärde på kraftutveckling (W), på högintensitet är lägre efter intag enligt LCHF-kost jämfört med SNR. LÄS MER