Sökning: "kostintresse"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet kostintresse.

  1. 1. Föräldraskap och kosthållning : småbarnsföräldrars uppfattning och tankar om kost

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

    Författare :Maria Öström; Nadia Nabil; [2010]
    Nyckelord :Parents of small children; diet; awareness of diet; interest in diet; pre-school; Småbarnsföräldrar; kosthållning; kostmedvetenhet; kostintresse; förskola;

    Sammanfattning : BakgrundFöräldrar har en viktig roll som förebilder för sina barn och har därigenom uppgiften att främja en hälsosam utveckling av ätbeteende och matpreferenser hos dem.SyfteSyftet med denna studie var att undersöka småbarnsföräldrars uppfattning och tankar om kost. LÄS MER