Sökning: "kostmönster"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet kostmönster.

 1. 1. Vegansk kosthållning : En kvantitativ studie om upplevelser, erfarenheter och kostmönster hos veganer

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Julia Lindman; [2019]
  Nyckelord :kost; vegan; veganism; vegetarian; upplevelser; erfarenheter; kostmönster;

  Sammanfattning :   Bakgrund Vegetarisk kosthållning blir vanligare och intresset för veganism ökar. Kosthållningen kan innebära hälsofördelar vilket är ett av motiven till veganism. Trots ökad popularitet cirkulerar fortfarande fördomar kring kosthållningen. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars syn på näringsriktig mat i förhållande till Livsmedelsverkets kostråd

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Ida Gustafsson; Mats Sjöndin; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kostmönster likt de svenska kostråden har visat sig vara gynnsamma för hälsan hos den generella befolkningen men trots det verkar följsamheten hos barnen vara låg. Föräldrar spelar en viktig roll i etablerandet av kostmönster hos barn och beteende verkar vara kopplade till attityder. LÄS MER

 3. 3. Kost, tarmflora, och dess påverkan på psykisk hälsa - En litteraturstudie med fokus på depression, ångest och psykiskt välbefinnande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Henrik Laigård; Linus Sigurdsson; [2018-06-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: There is evidence that suggest that gut-microbiome can affect the mental health. Furthermore, there is science that suggest that diet affects the gut-microbiome and could be associated with depression and anxiety. The field is relatively unresearched. This review has the objective to assess the current research in question. LÄS MER

 4. 4. Kostmönster, makronutrientfördelning eller energirestriktion? : En scoping review om effektiv kostbehandling vid NAFLD.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Lisa Bulander; Marianna Nikola; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) är ett tillstånd som får allt större utbredning, och det finns idag inga riktlinjer för nutritionsbehandling av sjukdomen, förutom viktnedgång och motion. Det finns studier på olika koster, där bland annat Medelhavskosten har fått bra resultat som visar på förbättring av fettlever. LÄS MER

 5. 5. Kost och motion vid metabolt syndrom : Effekten av positiva livsstilsförändringar hos vuxna

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Jessica Larsson; [2018]
  Nyckelord :Metabolic syndrome; prevention; lifestyle changes; diet; physical activity; Metabolt syndrom; prevention; livsstilsförändring; kost; motion;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förekomsten av Metabolt syndrom (MetS) ökar och utgör ett hot mot den svenska folkhälsan. En ökad risk att utveckla kroniska sjukdomar som diabetes och hjärt-kärlsjukdom gör det metabola syndromet till prioritet att behandla och förebygga då det är starkt kopplat till ohälsosamma levnadsvanor som samtliga går att förändra och förbättra genom livsstilsförändringar. LÄS MER