Sökning: "kostnad läkemedel"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden kostnad läkemedel.

 1. 1. Patienters upplevelse av fysisk aktivitet i samband med depression

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Jennifer Englund Karlsson; Anneli Janson; [2019]
  Nyckelord :physical activity; depression; fysisk aktivitet; upplevelse; hälsoprocesser; sjuksköterska; KASAM;

  Sammanfattning : Människor i dagens samhälle utsätts för en mängd olika stressorer vilket kan ses som ett hot mot folkhälsan. Psykisk ohälsa i världen ökar och depression är idag en av våra vanligaste folksjukdomar med över 300 miljoner människor drabbade världen över. LÄS MER

 2. 2. Life cycle assessment of disposable and reusable laryngeal mask airway in Skånevård Sund

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Gang Liang; [2019]
  Nyckelord :Keywords: life cycle assessment; laryngeal mask airway; Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Single use medical devices have been the widespread practice for clinical work for many years. However, the negative environmental impacts of using disposable products have also attracted attention worldwide. LÄS MER

 3. 3. Evolokumabs effekt och kostnadseffektivitet hos patienter utan familjär kolesterolemi.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Tor Molin; [2019]
  Nyckelord :Evolocumab; PCSK9; Atherosclerosis; Evolokumab; PCSK9; Ateroskleros;

  Sammanfattning : Atherosclerosis is the underlying cause for many serious cardiovascular diseases which causes over 50 % of all deaths in Sweden. Atherosclerotic plaque builds up in the vessel walls over decades that will eventually lead to a complete block of an artery or cause thrombosis when the plaque ruptures, this leads to myocardial infarction and stroke. LÄS MER

 4. 4. Radiation protection measurements in clinical practice - Dosimetry with NaCl pellets

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Författare :Petter Wilke; [2019]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Within the field of medical radiation protection, radiation safety and personal dosimetry, there is a constant pursuit for improving existing methods and evaluating new approaches for measuring and quantifying the radiation doses that hospital staff may be exposed to in their clinical work. There are numerous ways of determining what doses the staff are being exposed to and the most commonly used is based on thermoluminescent dosemeters (TLD) with e. LÄS MER

 5. 5. Denosumab jämfört med alendronat vid långtidsbehandling av osteoporos hos postmenopausala kvinnor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Albert Henriquez Monteagudo; [2018]
  Nyckelord :Alendronat; Denosumab; Osteoporos;

  Sammanfattning : Bakgrund Osteoporos är den vanligaste skelettsjukdomen i Skandinavien. Ungefär varannan kvinna och var 4:e man kommer att drabbas av någon typ av fraktur under sin livstid. Med en åldrande befolkning kommer den medicinska och socioekonomiska effekten av osteoporos, särskilt postmenopausal osteoporos, att öka. LÄS MER