Sökning: "kostnader för idrott"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden kostnader för idrott.

 1. 1. Har svensk fotboll en ljus framtid? : En studie om intäkter, kostnader och karaktäristiska drag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola

  Författare :Nils Lavah; Mattias Broberg; [2023]
  Nyckelord :Intäkter; kostnader; Tv-rättigheter; fotboll; Allsvenskan;

  Sammanfattning : Den svenska fotbollen har under de senaste åren genomgått en kommersialiseringsprocess som inte bara har inneburit ökade publiksiffror och engagemang utan även ökade intäkter, framför allt från Tv-rättigheter. I denna process har bolagiseringen av svensk idrott varit en viktig milstolpe, att föreningar kunde gå från att vara ideella föreningar till att bilda Idrotts AB gav den svenska idrotten en ny dimension. LÄS MER

 2. 2. “Det är bättre att ha en telefon än att ha ett par vettiga gympakläder eller ett par idrottsskor” : En kvalitativ intervjustudie om idrottslärares undervisning inom friluftsliv

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Emma Johansson; Jimmy Björngard; [2021]
  Nyckelord :outdoor education; Friluftsliv; idrott; platsresponsiv pedagogik; läroplansteorin;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie är att undersöka hur idrottslärare i årskurs 7–9 undervisar i friluftsliv samt vilka möjligheter som ges och vilka svårigheter som finns vid undervisning av kunskapsområdet. För att undersöka detta användes följande frågeställningar: • Vad innebär begreppet friluftsliv för idrottslärare? • Hur arbetar idrottslärare i högstadiet med det centrala innehållet i Lgr11 inom kunskapsområdet friluftsliv och utevistelse? • Vilka möjligheter och vilka svårigheter finns det med undervisning inom friluftsliv och utevistelse? Metod För att besvara frågeställningarna genomfördes kvalitativa och semistrukturerade intervjuer med sex idrottslärare som arbetar på olika skolor runt om i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Planering och uppföljning i elitidrottsföreningen Östers IF : En fallstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Amir Omerovic; Magdalena Nedanovska; Therese Boberg; [2018]
  Nyckelord :Non-governmental organization; planning; control; strategic planning; budget; performance measurement.; Ideell förening; ekonomistyrning; planering; uppföljning; strategisk planering; budget; prestationsmätning;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Sedan kommersialiseringen och professionaliseringen tog fart har fotbollen i Sverige vuxit från att endast ha varit en idrott till att bli en kommersiell näringsverksamhet med avlönade yrken. Då omsättningarna inom elitidrottsföreningarna ökar, ökar även kraven på och behovet av en avancerad ekonomistyrning. LÄS MER

 4. 4. Drop out inom svensk ridsport : En studie om faktorerna om varför man väljer att sluta med ridsport

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hanna Persson; [2017]
  Nyckelord :Drop out; equestrian; individual sport; self-determination theory; Avslut; ridsport; individuell idrott; självbestämmande teori;

  Sammanfattning : Vad är det som gör att vissa väljer att sluta med en idrott? Syftet med denna uppsats är att undersöka vad som påverkar valet att sluta med ridsport i Sverige och om dessa faktorer skiljer sig något beroende på utövandenivå. Jag har också kollat vid vilken ålder det är vanligast med drop out inom ridningen och hur många som valt att återuppta idrotten igen. LÄS MER

 5. 5. Kommersialisering inom barn- och ungdomsidrott : En kartläggning av utbud och inställningar

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Andreas Svensson; [2016]
  Nyckelord :Commercial operators; child- and youth athletics; sports in change; Kommersiella aktörer; barn- och ungdomsidrott; idrott i förändring;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syfte med studien är att kartlägga förekomsten av kommersiella aktörer inom barn- och ungdomsidrotten i Sverige, och att analysera vilken verksamhet som erbjuds (inriktningar) för vem (målgrupper). Syfte är även att undersöka vilken inställning representanter för några specialidrottsförbund har till de kommersiella aktörerna. LÄS MER