Sökning: "kostnadsbesparing"

Visar resultat 1 - 5 av 111 uppsatser innehållade ordet kostnadsbesparing.

 1. 1. Produktionsoptimering av boggie-H vid Vimek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Emil Olofsson; [2022]
  Nyckelord :produktionsoptimering; boggie-H; vimek;

  Sammanfattning : Vimek är en tillverkare av skogsmaskiner i kompaktklassen. Företagets skogsmaskiner används ofta i beståndsgående gallring, men också för andra åtgärder på skogsfastigheter, som att hämta vindfällen, snöbrott eller för underhåll av diken. LÄS MER

 2. 2. “Vilka är på plats idag?” : En studie om ledares upplevelser av det aktivitetsbaserade kontoret

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Malin Persson; Tobias Wiklund; [2022]
  Nyckelord :ABK; Aktivitetsbaserat kontor; ABW; leadership; activity-based work environments; ledarskap;

  Sammanfattning : Implementeringen av ett aktivitetsbaserat kontor fortsätter att öka inom svenska organisationer. Huvudsyftet är en kostnadsbesparing i form av en effektivisering av kontorsytan men det finns också ett syfte av att erbjuda anställda en mer flexibel arbetssituation. LÄS MER

 3. 3. Performance Analysis of CO2 Heat Pumps in Different Applications

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Jaykumar Thanggavelu; [2022]
  Nyckelord :CO2 Heat pump; COP; District heating; commercial buildings; residential buildings; field measurement data; Propane; Ammonia; R-134a; CO2 Värmepump; COP; Fjärrvärme; kommersiella byggnader; bostadshus; fältmätningsdata; Propan; Ammoniak; R-134a;

  Sammanfattning : This study focuses on researching the performance of CO2 heat pumps in different real-time applications and in some studies, it compares the performance to synthetic and other natural refrigerants based on heat pump data provided from buildings. The research on the performance of the CO2 heat pump is performed based on Sweden's climatic conditions. LÄS MER

 4. 4. Är det lönsamt att energieffektivisera en 1800-talsbyggnad?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära

  Författare :Katalin Fülep; Elin Mattsson Hedenborg; [2022]
  Nyckelord :Energieffektivisering; Totalmetodiken; Totalverktyget; renovering; energibesparing; kostnadsbesparing; 1800-talsbyggnad; IDA ICE; kostnadskalkylering; energisimulering; åtgärdspaket; lönsamhet; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of this master thesis was to examine what kind of energy efficiency measures that could be applied on older buildings and whether they could be profitable investments. In order to be able to calculate the relative energy saving effect of the measures, a specific building has been chosen, located in Malmö, southern Sweden and was built in the 1880. LÄS MER

 5. 5. Renovering av ett KML-skyddat hus : En studie om energi- och komfortrenovering av byggnadsminnet Alsters herrgård

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013)

  Författare :Anton Lind; [2022]
  Nyckelord :energieffektivisering; byggnadsminne; energioptimering; komfort; kulturhistorisk; ventilation;

  Sammanfattning : I det här arbetet undersöks hur Alsters herrgårds huvudbyggnad kan vidare utvecklas med förslag på komfortskapande och energieffektiviserande åtgärder. Syftet med detta arbete är att belysa komplexiteten i de beskyddande regelverken för byggnadsminnen i samband med energi- och komfortrenovering. LÄS MER