Sökning: "kostnadsdelning"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet kostnadsdelning.

 1. 1. Är gratis gott? : En uppsats om barns läkemedelskonsumtion och kostnadsfrihet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Elin Sterner; Karl Wallenberg; [2020]
  Nyckelord :Ex post moral hazard; pharmaceuticals; zero price; cost sharing; Ex post moral hazard; läkemedel; kostnadsfrihet; kostnadsdelning;

  Sammanfattning : Den första januari 2016 implementerades en reform som innebar gratis receptbelagda läkemedel för barn mellan 0–17 år. I den här uppsatsen undersöks hur läkemedelskonsumtionen påverkats av kostnadsfriheten. LÄS MER

 2. 2. Undantaget för kostnadsdelning : En analys utifrån den mervärdesskatterättsliga neutralitetsprincipen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Tove Bergklint; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. City logistics - The potential of consolidating goods in the city of Norrköping

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Rabi Baravdish; Nemrod Barkarmo; [2017]
  Nyckelord :citylogistik; samlastning; datainsamling; logistik; urbana godstransporter; distributionslogistik;

  Sammanfattning : Postnord, DHL och Schenker är de tre största transportbolagen i Norrköpings stad och utför idag merparten av distributionen av gods. Inom Norrköpings stadskärna levereras varor dagligen till stadens olika gallerior samt butiker innanför promenaderna (norra, södra, östra) och Kungsgatan. LÄS MER

 4. 4. Internal charging of logistic services at OEM Automatic

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan

  Författare :Marcus Franzén; Patrik Råsberg; [2015]
  Nyckelord :Kostnadsdelning; Kostnadsdrivare; Lagerverksamhet; Kostnadsallokering; Debitering; Kostnadsmodell.;

  Sammanfattning : OEM Automatic utför logistiktjänster åt enheter inom OEM-koncernen. För att debitera enheterna för de logistiktjänster som utförs används en kostnadsmodell. I dagsläget finns ett flertal problem med kostnadsmodellen som ger upphov till en missvisande debitering. LÄS MER