Sökning: "kostnadsreducering"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade ordet kostnadsreducering.

 1. 1. Möjligheter för produktion med additiv tillverkning : - En fallstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Shannon Sarlak; [2019]
  Nyckelord :Additive manufacturing; 3D printing; Traditional manufacturing; Service elements; AM process; Additiv tillverkning; 3D printer; Traditionell tillverkning; Leveransserviceelement; AM processer;

  Sammanfattning : Background: Additive manufacturing is a manufacturing process that has for the past 30 years been used substantially within the branch of industry. By adding material layer-by-layer, an object will be designed, and this method is called 3D-printing. LÄS MER

 2. 2. Optimering utav antalet produkter på en EUR-pall genom framtagningav ny förpackningslåda

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Filip Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Transportation box; Containers; EUR-pallet; Cost analysis; Value flow analysis; Transportlåda; Förpackning; EUR-Pall; Kostnadsanalys; Flödesanalys;

  Sammanfattning : Detta är en studie om hur en framtagning utav en transportlåda på företaget AstraZeneca utfördes. Syftet med studien var att transportlådan skulle ersätta tre olika transportlådor som användes för att paketera tre olika storlekar på en förpackning som innehåller samma produkt. LÄS MER

 3. 3. Integration av Design to Cost i Produktlivscykeln : Med hänsyn till kostnad som en designparameter i produktutveckling

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Sofia Bjällfalk; [2019]
  Nyckelord :PLC; DtC; DfMA;

  Sammanfattning : Att vara ett konkurrenskraftigt företag i dagens samhälle kräver prioritering av många områden. Med teknikens framfart blir det desto viktigare då produkters livslängder blir allt mer kortvariga. För att då bevara deras attraktion på marknaden krävs en strävan efter förbättring och en väsentlig parameter i detta är kostnader. LÄS MER

 4. 4. Framtagning av snabbkoppling i polymera material för vätskekylda datacentraler

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Louise Karlsson; Alexander Sjöberg; [2018]
  Nyckelord :quick connection coupling; plastic; liquid cooling; cost reduction; DFMA; snabbkoppling; plast; vätskekylning; kostnadsreducering; DFMA;

  Sammanfattning : Examensarbetets mål är att ta fram ett konceptförslag på en snabbkoppling på uppdrag av CEJN. Rapporten redovisar de metoder som använts för att nå slutligt resultat. Utvecklad snabbkoppling syftar till en marknad för vätskekylning i datacenter. LÄS MER

 5. 5. Utredning om konstruktion och beräkning för additiv tillverkning - Markforged

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Innovation och produktrealisering

  Författare :Tobias Bäckman; [2018]
  Nyckelord :Markforged; additive manufacturing; 3D-printer; Composite; fiber reinforced plastic; Markforged; additiv tillverkning; 3D-skrivare; kompositer; fiberförstärkt plast;

  Sammanfattning : The following thesis work was performed by Tobias Bäckman between 2018-01-15 – 2018-06-01 on behalf of Deva Mecaneyes. Deva Mecaneyes had identified a need and a possible application area for additive manufacturing based on the Markforged Mark Two 3D-printer which they had purchased. LÄS MER