Sökning: "kostnadsreducering"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade ordet kostnadsreducering.

 1. 1. Framtagning av snabbkoppling i polymera material för vätskekylda datacentraler

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Louise Karlsson; Alexander Sjöberg; [2018]
  Nyckelord :quick connection coupling; plastic; liquid cooling; cost reduction; DFMA; snabbkoppling; plast; vätskekylning; kostnadsreducering; DFMA;

  Sammanfattning : Examensarbetets mål är att ta fram ett konceptförslag på en snabbkoppling på uppdrag av CEJN. Rapporten redovisar de metoder som använts för att nå slutligt resultat. Utvecklad snabbkoppling syftar till en marknad för vätskekylning i datacenter. LÄS MER

 2. 2. Utredning om konstruktion och beräkning för additiv tillverkning - Markforged

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Innovation och produktrealisering

  Författare :Tobias Bäckman; [2018]
  Nyckelord :Markforged; additive manufacturing; 3D-printer; Composite; fiber reinforced plastic; Markforged; additiv tillverkning; 3D-skrivare; kompositer; fiberförstärkt plast;

  Sammanfattning : The following thesis work was performed by Tobias Bäckman between 2018-01-15 – 2018-06-01 on behalf of Deva Mecaneyes. Deva Mecaneyes had identified a need and a possible application area for additive manufacturing based on the Markforged Mark Two 3D-printer which they had purchased. LÄS MER

 3. 3. Möjligheter som skapas med förbättrad informationsdelning : En fallstudie på Yilport Gävle AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Svante Hellberg; Elin Tuvér; [2018]
  Nyckelord :Information flow; information sharing; supply chain; sustainability; Informationsflöde; informationsdelning; försörjningskedja; hållbarhet;

  Sammanfattning : Rapporten bygger på en fallstudie som gjorts på Yilport Gävle AB och dess försörjningskedja gällande sågat virke. Informationsdelning mellan aktörer i en försörjningskedja är en viktig del i den dagliga verksamheten. Bristande informationsdelning påverkar flera delar i försörjningskedjan som personalplanering och ledtider. LÄS MER

 4. 4. Student Living Lab, kombinera innovation inom boende och byggnadsteknisk forskning med studentbostäder i Jönköping

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Linnea Javebrink; [2018]
  Nyckelord :Living Lab; student; open innovation; building technology; sustainability; Living Lab; student; open innovation; byggnadsteknik; hållbarhet;

  Sammanfattning : Purpose: The lead time in the construction industry's innovation development today is far too long. Jönköping's population increases and at the same time Jönköping University is expanding. The need for more housing and student housing is therefore a fact. A Living Lab (LL) creates opportunities to solve both above-mentioned situations. LÄS MER

 5. 5. Optimering av ljuddiffuser – Monteringsvänlighet och kostnadsreducering

  M1-uppsats, KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje); KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

  Författare :David Fox; Nils-Robin Töyrä; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER