Sökning: "kostnadsuppskattning"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet kostnadsuppskattning.

 1. 1. A Cost Breakdown and Production Uncertainty Analysis of Additive Manufacturing : A Study of Low-Volume Components Produced with Selective Laser Melting

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Jonas Barsing; [2018]
  Nyckelord :Production uncertainty; Product cost; Additive manufacturing; Cost estimation; AM; Produktionsosäkerheter; produktkostnad; additiv tillverkning; kostnadsuppskattning; AT;

  Sammanfattning : Background: Additive manufacturing has recently gained cogency as a final part manufacturing technique. The method uses a layer-upon-layer technique to build three-dimensional objects. This technique has many advantages creating new opportunities regarding production. LÄS MER

 2. 2. Modelling, simulation and cost estimation of a conceptual bogie axle replacement

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Andreas Karlsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The forest industry in Sweden covers 28 million hectare as productive woodland. The soil is important for the forests ecosystem and the soils performance is decreased with increased soil compaction. LÄS MER

 3. 3. Driftuppgradering kedjetransportör : TF-1, SCA Munksund

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Jonathan Asplund; [2018]
  Nyckelord :shaft design; apron feeder; FEM;

  Sammanfattning : Detta examensarbete behandlar analys, simulering och dimensionering en drivaxel till en baltransportör för returfiber vid SCA Munksund. Transportören drivs i dagsläget av två hydraulmotorer försedda med varsin 3-stegs planetväxellåda, en på varje sida av drivaxeln för transportbandet. LÄS MER

 4. 4. Applicering av ett LEAN förhållningssätt vid en ökad volym vid materialhantering En fallstudie på ABB

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Kajsa-Stina Häggqvist; [2018]
  Nyckelord :Inventory; Volume increase; Warehouse; Material handling; Layout; Non-valueadded activities;

  Sammanfattning : ABSTRACT Purpose: The purpose of the study is to present what a big increase of volume at the material handling process would mean for a company, and how different processes within the handling process would be affected. This study will show, non-value-added processes that can exist within the material handling are also visualized, and how to make a potential effectivization. LÄS MER

 5. 5. Cost engineering: Kostnadsidentifiering i en verksamhet : En fallstudie om identifiering av osynliga kostnader

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi; Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Frida Sundberg; Carina Viklund; [2018]
  Nyckelord :Cost engineering; cost identification; ABC-calculation; VSM; Lean; invisible costs; lost revenue; Cost engineering; kostnadsidentifiering; ABC-kalkyl; VSM; Lean; osynliga kostnader; förlorade intäkter;

  Sammanfattning : Det har alltid varit viktigt för företag i alla branscher att ständigt kunna fatta rätt beslut. För att kunna göra det måste företagen vara medvetna om vilka kostnader som finns och kan uppstå i deras verksamhet. För att kunna göra en rättvis kostnadsuppskattning bör företag även sträva efter att identifiera osynliga kostnader. LÄS MER