Sökning: "kostrelaterade sjukdomar i sverige"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden kostrelaterade sjukdomar i sverige.

 1. 1. Inlagd sill på salladsbuffén?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Maria Andersson; Caroline Lundstedt; [2012-10-03]
  Nyckelord :Fiskkonsumtion; hälsa; lunchrestaurang; Fiskmarknadskommunikation;

  Sammanfattning : Sill har haft stor betydelse för oss i Sverige historiskt som en viktig proteinkälla för folket. Fisk överlag är även en god källa till omega-3, D-vitamin, selen och jod. Tack vare sitt goda näringsinnehåll minskar bland annat risken för hjärt- och kärlsjukdomar. LÄS MER

 2. 2. Det nya nyckelhålet - Hur väl känner konsumenten till nyckelhålets förändring?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Sofie Axelsson; Sarah Hofberg; [2011-03-02]
  Nyckelord :Hälsa; konsument; kost; livsmedel; livsmedelsmärkning; nyckelhål;

  Sammanfattning : Ohälsan i världen så som i Sverige är stor (Becker, 2002). Varje år dör flera personer av kostrelaterade sjukdomar så som hjärt- kärlsjukdom (Socialstyrelsen, 2001). Dåliga matvanor är en av de största påverkbara riskfaktorerna för flera kroniska sjukdomar (WHO, 2003). LÄS MER

 3. 3. Urban Agriculture i den hållbara staden : en fältstudie i Managua

  L3-uppsats, SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

  Författare :Anna Eklund; Camilla Björk; [2007]
  Nyckelord :Urban Agriculture; odling; urbanisering; fattigdom; livsmedelsbrist; kostrelaterade sjukdomar; Managua; Nicaragua; folkhälsa; demonstationsprojekt; Havanna; Kampala; skola; bistånd; mikrofinansiering; urban hållbarhet; PRODEL; fältstudie;

  Sammanfattning : The way we design our cities today will affect the living conditions for future generations. Planning as a discipline can become crucial to attain a sustainable urban development with an increased quality of life among the urban population and an improved environment. LÄS MER