Sökning: "kostundersøgelse"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet kostundersøgelse.

  1. 1. Færøske kvinders kostvaner i tredje trimester

    Master-uppsats, Nordiska ministerrådet/Nordic School of Public Health NHV

    Författare :Anna Sofía Veyhe; [2006]
    Nyckelord :Dietary Survey; 24 h Recall; Dairy; Food Frequency Questionnaire; Pregnancy; Cross Sectional Survey; Recommendations.; kostundersøgelse; 24 h recall; selvregistreri ng; food frequency questionnaire; gravide; tværsnitsundersøgelse; rekommandationer;

    Sammanfattning : Formålet med undersøgelsen var at finde ud af, hvorvidt gravide kvinder på Færøerne fik en kost, som er i overensstemmelse med rekommandationer der foreligger gravide. 148 kvinder deltog i undersøgelsen, hvor der blev gennemført tre 24 h recall og seks selvregistreringer, samt et food frequency qeistionnaire omhandlende de sidste 12 måneder. LÄS MER