Sökning: "kostvetenskap"

Visar resultat 21 - 25 av 418 uppsatser innehållade ordet kostvetenskap.

 1. 21. Individ och skolmåltid : En kvalitativ studie om kostansvarigas syn på vegankostens plats i den kommunala grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Isabelle Björkman; Lina Forslund; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Intresset för veganism har senaste åren ökat i Sverige och likaså har specialkoster i grundskolan. Skolmåltiden i grundskolan ska enligt skollagen vara näringsriktig, kostnadsfri och säker, men inga tydliga riktlinjer finns kring bemötandet av önskemål baserade på etiska ställningstaganden. LÄS MER

 2. 22. Äldres erfarenheter och upplevelser av måltidssituationen på sjukhus : En kvalitativ studie

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Mathilda von Almassy; [2019]
  Nyckelord :äldre; måltidssituation; sjukhus; upplevelser; erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund Med åldern försämras lukt och smaksinnet vilket i sin tur, tillsammans med andra åldersrelaterade faktorer, påverkar ätbeteendet. Trots kunskap inom området förkommer fortfarande sjukdoms- samt åldersrelaterad undernäring. LÄS MER

 3. 23. Ämnesövergripande undervisning relaterat till kost och hälsa i svenska grundskolor

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Hedda Landfors; [2019]
  Nyckelord :Ämnesövergripande undervisning;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund I Sverige stöds individens hälsa bl. a. genom undervisning i grundskolan, där målet är att varje elev ska få förståelse för livsstilens betydelse för hälsan. LÄS MER

 4. 24. Sambandet mellan konsumtionen av frukt och grönsaker och fysisk aktivitet hos unga vuxna

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Olivia Blomqvist; Sophia Lopez Jarl; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag äter unga vuxna mellan 18-30 år för låga intag av frukt och grönsaker för att uppnå ett tillräckligt näringsintag och ägnar samtidigt mindre tid åt fysisk aktivitet och mer tid åt stillansittande. En tillfredsställande konsumtion av frukt och grönsaker och tillräcklig grad av fysisk aktivitet enligt rekommendationerna är av vikt för att uppnå en optimal hälsa. LÄS MER

 5. 25. Vegansk kosthållning : En kvantitativ studie om upplevelser, erfarenheter och kostmönster hos veganer

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Julia Lindman; [2019]
  Nyckelord :kost; vegan; veganism; vegetarian; upplevelser; erfarenheter; kostmönster;

  Sammanfattning :   Bakgrund Vegetarisk kosthållning blir vanligare och intresset för veganism ökar. Kosthållningen kan innebära hälsofördelar vilket är ett av motiven till veganism. Trots ökad popularitet cirkulerar fortfarande fördomar kring kosthållningen. LÄS MER