Sökning: "kostvetenskap"

Visar resultat 21 - 25 av 381 uppsatser innehållade ordet kostvetenskap.

 1. 21. Påverkas inflammation av kolhydrat- och proteinintag?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Linnéa Johansson; Hannah Watts; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 22. Kostmönster, makronutrientfördelning eller energirestriktion? : En scoping review om effektiv kostbehandling vid NAFLD.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Lisa Bulander; Marianna Nikola; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) är ett tillstånd som får allt större utbredning, och det finns idag inga riktlinjer för nutritionsbehandling av sjukdomen, förutom viktnedgång och motion. Det finns studier på olika koster, där bland annat Medelhavskosten har fått bra resultat som visar på förbättring av fettlever. LÄS MER

 3. 23. Skolkökspersonalens erfarenhet och syn på matsvinn i tillagningskök : en kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Carola Alvarado; Olle Hammar; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Matsvinn utgör ett globalt samhällsproblem genom sin negativa klimat- och miljöpåverkan. I Sverige har det utvecklats en nationell handlingsplan för att minska på matsvinnet. I svenska skolkök efterfrågas mer strategier för att minska på matsvinnet. LÄS MER

 4. 24. "Att äta grönare" -trend eller livsstil? : En enkätstudie om intag av vegetarisk mat i Sverige.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Elin Glamsjö; Ulrika Söderlund; [2018]
  Nyckelord :vegetarisk mat; trend; flexitarian; kost; miljö; hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund En vegetarisk kosthållning kan se ut på olika sätt och kan vara till fördel både för människors hälsa och för miljön. Idag har svenskarna ett frukt- och grönsaksintag som är lägre än vad som rekommenderas, samtidigt som köttintaget är högre. LÄS MER

 5. 25. En jämförelse av två måltidssystem på ett sjukhus med fokus på energiintag : En kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Maria Glassbrook; Sofia Högbom; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: I vården är undernäring vanligt förekommande. Konsekvenserna av undernäring är t.ex. försämrat sjukdomstillstånd samt längre liggtider och högre vårdkostnader. LÄS MER