Sökning: "kränkande behandlin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden kränkande behandlin.

  1. 1. Friends eller inte? Om en skolas antimobbningsarbete i förskoleklass – årskurs tre

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Sejla Tursunovic; [2012]
    Nyckelord :likabehandlingsplan; mobbning; kränkande behandlin;

    Sammanfattning : Sammanfattning:Syftet är att granska hur en grundskola i Göteborgsområdet arbetar i sina årskurser förskoleklass till och medårskurs tre mot mobbning och kränkande behandling. Utifrån syftet har ett antal frågeställningar utvecklats somhandlar om vilken eller vilka metoder används, varför den eller de används samt hur de är förankrade vid skolan. LÄS MER