Sökning: "kråkis"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet kråkis.

  1. 1. Upptäck och Utforska Naturvetenskap och Teknik med Kråkis, ett arbetsmaterial för förskolan

    M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för teknik och miljö

    Författare :Annica Spång; [2010]
    Nyckelord :arbetsmaterial; förskola; naturvetenskap; teknik;

    Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att synliggöra naturvetenskap och teknik mer på förskolorna. Arbetet har resulterat i ett praktiskt användbart arbetsmaterial för förskolan, Upptäck och Utforska Naturvetenskap och Teknik med Kråkis – ett arbetsmaterial för förskolan. LÄS MER