Sökning: "krönika uppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden krönika uppsats.

 1. 1. Kyrkoherden, krönikan och kriget - En studie av den skånska åsiktsbilden på Skånska kriget utifrån Den Nordiske Kriigs Krønicke

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Markus Ahlberg; [2016]
  Nyckelord :Skånska kriget; krönika; Skåne; Halland; Blekinge; Danmark; Sverige; Sthen Jacobsen; åsiktsbild; grymheter; våldsbrott; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Denna uppsats har, utifrån kyrkoherden Sthen Jacobsens krönika "Den Nordiske Kriigs Krønicke", undersökt den sydsvenska och skånska åsiktsbilden på det Skånska kriget. Den har undersökt vad Jacobsen skrivit om krigets våldsamheter mot ickestridande, möjligt sidotagande mellan de danska och de svenska sidorna och Jacobsens syn på snapphanarna. LÄS MER

 2. 2. Ett Jäkla Tyckande : En kvantitativ studie av åsiktsjournalistikens utbredning isvensk politisk nyhetsbevakning

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Oskar Elfving Söderström; Marcus Lindström; [2015]
  Nyckelord :Journalistik; Personifiering; Nyhetsanalyser; Poltisk nyhetsbevakning; Politisk journalistik;

  Sammanfattning : Titel: Ett jäkla tyckande: En kvantitativ studie av åsiktsjournalistikens utbredning i svenskpolitisk nyhetsbevakning.Författare: Oskar Elfving Söderström & Marcus LindströmKurs, termin och år: Journalistik GR (C), C-uppsats. HT 14. LÄS MER

 3. 3. Där brännvin blir heligt : En uppsats om kompositionen och tematiken i Torgny Lindgrens roman Norrlands Akvavit

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap

  Författare :Samuel Ölund; [2011]
  Nyckelord :Torgny Lindgren; Norrlands Akvavit; konst; ironi; Västerbotten; Olof Helmersson; Uppsats; tema; tematik; komposition; mening;

  Sammanfattning : Marcus Willén vill med titeln på sin avhandling, Konsten att upphöja det ringa (2008), beskriva Torgny Lindgrens litterära metod. Utifrån novellsamlingarna Merabs skönhet och Brokiga blads vatten diskuterar Willén funktionen hos två övergripande teman han valt att benämna som ”Ordet” och ”Konsten”. LÄS MER

 4. 4. ”Palla göra något svårt” : En undersökning av elevers resonemang vid valet av skrivuppgift på nationella provet i Svenska B

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Negin Shahsavar; [2011]
  Nyckelord :nationella prov; svenska B; gymnasieelever; skrivpedagogik; skrivande; skrivuppgifter;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur elever resonerar kring valet av skrivuppgift på nationella provet i svenska B. Vad är viktigast när de gör sitt val och vad får detta för skrivpedagogiska konsekvenser? Könsmässiga skillnader i elevernas resonemang tas också upp och diskuteras. LÄS MER

 5. 5. En granskning av krönikor på aftonbladet.se och expressen.se : i ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

  Författare :Jasmin Wikström; [2010]
  Nyckelord :Bevakningsområden; manligt; kvinnligt; krönika; Expressen; Aftonbladet; Genus.;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöker jag om kvinnorna dominerar inom de så kallade mjuka bevakningsområdena eller om detta mönster endast gäller inom den allmänna nyhetsbevakningen. Mjuka och hårda bevaknings områden uppkom för att beskriva manliga och kvinnliga bevakningsområden. LÄS MER