Sökning: "krönikor om identitet"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden krönikor om identitet.

 1. 1. Sjuka och anhöriga : En undersökning om hur depression framställs i krönikor

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Anne Pehrsson; [2016]
  Nyckelord :Depression; krönika; psykisk ohälsa; systemisk funktionell grammatik; SFG; Transitivitetsanalys;

  Sammanfattning : Jag har genomfört en textanalys av 12 krönikor från 2013-2016 som handlar om depression. Syftet med undersökningen var att undersöka hur depression framställs i krönikor idag beroende på om skribenten har erfarenhet av sjukdomen från ett inifrån- eller utifrånperspektiv. LÄS MER

 2. 2. Röster om HR - en diskursanalys av HR:s identitetskonstruktion

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Katja Ödmann; Pernilla Pålsson; [2013-01-11]
  Nyckelord :Human Resource; HR; Identitet; Diskursanalys; Textanalys; Personal Ledarskap;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att undersöka och analysera hur HR:s identitet konstrueras diskursivt i facktidningen Personal & Ledarskap. Vi undersöker också vilka motsättningar och spänningar som synliggörs och osynliggörs i Personal & Ledarskap, kopplat till HRs identitet, och hur dessa kan förstås utifrån diskursteori. LÄS MER

 3. 3. Den gula armén och dess svenska hjältar : föreställda gemenskaper och nationalism i krönikörernas bevakning av fotbolls-VM

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

  Författare :Viktor Adolfsson; [2010]
  Nyckelord :fotboll; identitet; krönikor; nationalism; sportjournalistik;

  Sammanfattning : Denna uppsats i journalistik handlar om hur bevakningen i kvällstidningarnas sportbilagor av det svenska herrlandslaget i fotbolls-VM 2002 och 2006 och mer specifikt hur krönikorna i dessa tidningar skapar en svensk identitet och om dessa innehåller spår av nationalism. Uppsatsen utgår från norske antropologen Thomas Hylland Eriksens teorier om etnicitet, föreställda gemenskaper och nationalism samt tidigare forskning kring Vi och Dom i medier. LÄS MER

 4. 4. Vi och islam : En kritisk diskursanalys av debatten kring islam och muslimer i media

  L3-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tematisk utbildning och forskning

  Författare :Sarang Ahsani Ghahreman; [2006]
  Nyckelord :Diskurs; eurocentrism; islam; monokulturalism; muslimer; orientalism; postkolonialism; slöja;

  Sammanfattning : Debatten om islam och muslimer kretsar kring en postkolonial diskursordning som aktualiseras genom den orientaliska, essentiella och eurocentriska diskursen. Under perioden 030601-040101 är en distinktion mellan Occidenten och Orienten tydlig när islam och muslimer kommer på tal i DN och Expressens krönikor och debattsidor. LÄS MER