Sökning: "krönikor"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade ordet krönikor.

 1. 1. (Klimat)förändringar i valrörelsen : En kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys av svenska mediers klimatbevakning inför valet 2010 och 2018

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Anna Ljungström; [2019]
  Nyckelord :klimat; media; politik; framing; nyhetsvärdering;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att jämföra hur klimatbevakningen i svenska medier förändrats över tid. I en kvantitativ innehållsanalys analyseras 303 artiklar från Sveriges två största betalda dagstidningar, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Artiklarna publicerades mellan 9 augusti – 9 september 2018 och 19 augusti – 19 september 2010. LÄS MER

 2. 2. Medias framställning av sexuella övergrepp. En kvalitativ dokumentanalys av svenska dags- och kvällstidningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anna Westman; Johanna Jernberg; [2018-11-02]
  Nyckelord :Sexuella övergrepp; media; genus; makt;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera vad och hur svenska nyhetstidningarframställer gällande sexuella övergrepp från tidsperioden 2015-2017. Vidare är syftet attbelysa och analysera hur media gestaltar sexuella övergrepp i den samhälleliga debatten.Detta gjorde vi genom en kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 3. 3. Organiserat tiggeri – en arkeologisk diskursanalys av organiserat tiggeri som fenomen i svenska dags- och kvällstidningar

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Tobias Jansson; [2018-07-17]
  Nyckelord :Tiggeri; arkeologisk diskursanalys; politisering; diskursiva formationer;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med uppsatsen var att undersöka hur svensk media i form av dags- och kvällstidningar bidrar till framställningen av organiserat tiggeri som fenomen. En del av syftet var att undersöka på vilka olika sätt som fenomenet organiserat tiggeri framställs och hur det kan förstås som ett socialt problem för samhället. LÄS MER

 4. 4. Alternativa fakta i 1300-talets krönikor : Olika perspektiv i senmedeltida historiografi på olyckan vid Clemens V:s kröning 1305

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Historiska institutionen

  Författare :Elis Wibacke; [2018]
  Nyckelord :middle ages; historiography; chronicles; truth; presage; communicative situation; Avignon; papacy; Clement V; France; Philip the Fair; Bernard Gui; Saint-Denis; Grandes Chroniques; Saint-Victor; Chronique Normande; Jean de Noyal; Chronique de Flandre; medeltid; historiografi; krönikor; sanning; omen; kommunikativ situation; Avignon; påvedömet; Clemens V; Frankrike; Filip den sköne; Bernard Gui; Saint-Denis; Grandes chroniques; Saint-Victor; Chronique normande; Jean de Noyal; Chronique de Flandre;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to analyse the construction of a historical event in late medieval chronicles, in a way that increases our understanding of the mechanisms behind historiography. The analysis is based on how the coronation of Pope Clement V in 1305 and the accident which then took place, in which a wall crashed and killed a number of people, is depicted in a selection of 14th century chronicles, mainly from France. LÄS MER

 5. 5. "Ibland måste man skapa en annan värld för att få bättre syn på vår egen" : Fantasy i skolans värdegrundsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Evelina Enkvist; Elina Persson; [2018]
  Nyckelord :fantasy; ungdomslitteratur; värdegrund; didaktisk potential; intersektionalitet; explicit ideologi; implicit ideologi;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet var att utröna värdegrundsdiskurser i fantasylitteraturerna Korpringarna, Engelsforstrilogin och Krönikor från Röda klostret. Genom att granska de valda romanernas didaktiska potential ämnade studien även att styrka användningen av fantasylitteratur i undervisning på gymnasiet. LÄS MER