Sökning: "kraft"

Visar resultat 11 - 15 av 3106 uppsatser innehållade ordet kraft.

 1. 11. Effekten av styrketräning avseende prestationsförmågan inom längdskidåkning : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Oskar Bäckström; [2022]
  Nyckelord :Styrketräning; Längdskidåkning; Överkroppstyrketräning; Maximal styrketräning; Stakåkning;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med litteraturstudien var att se om längdskidåkares förmåga att utveckla kraft eller effekt kan relateras till prestation samt om en förändring av dessa förmågor ger en samtidig förändring i prestation. Metod Via databaserna PubMed, Web of Science och SPORTDiscus gjordes det en litteratursökning. LÄS MER

 2. 12. Sammanställda räkenskaper i kommuner : LKBR (2018:597) och dess påverkan på den kommunala redovisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Amanda Persson; Ida Sjömark; [2022]
  Nyckelord :Kommunal redovisning; harmonisering; sammanställda räkenskaper; konsolideringsmetod; redovisningsval.;

  Sammanfattning : År 1998 infördes den första lagen gällande kommunal redovisning och i samband med dettabildades även Rådet för kommunal redovisning vars främsta uppgift är att främja godredovisningssed. De kommunalt ägda bolagen har blivit allt fler vilket också innebär att de fåtten större och viktigare samhällsekonomisk roll. LÄS MER

 3. 13. Development of a Tool to Compare the Operation of the Solar Plants Built by BayWa r.e. France

  Master-uppsats, KTH/Kraft- och värmeteknologi

  Författare :Lucie Vouillon; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In order to mitigate climate change, installed solar power has to grow, fast, in France. Hence, the tools used in the operation and management of these plants must evolve. During this 6-month internship at BayWa r.e. LÄS MER

 4. 14. Det komplexa fjärde rekvisitet i skatteflyktsklausulen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alexandra Groll; [2022]
  Nyckelord :Finansrätt; skatteflyktslagen; skatteflyktsklausulen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Skatteflyktsproblematiken visar sig i samtliga samhällsgrupper och på alla inkomstnivåer. I syfte att förhindra skatteflykt tillämpas bland annat en lagstiftad generalklausul, vilken återfinns i 2 § lag (1995:575) mot skatteflykt. Problematiken tar dock inte slut där. LÄS MER

 5. 15. Särbehandling av unga myndiga lagöverträdare i påföljdsbestämningen - I ljuset av ändringen i 29 kap. 7 § brottsbalken

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Kristina Tansjö; [2022]
  Nyckelord :straffrätt; ungdomsrabatt; ungdomsreduktion; Law and Political Science;

  Sammanfattning : On the 2nd of January an amendment came into effect that means young adult offenders in the 18-20 age group will no longer get special treatment in the determination of sanctions when the crime is of a more serious degree. This essay is about the amendment that has been done to chapter 29 section 7 in the Swedish Penal Code. LÄS MER