Sökning: "kraft"

Visar resultat 16 - 20 av 3106 uppsatser innehållade ordet kraft.

 1. 16. Korrelationen mellan styrka och explosivitet samt dess påverkan på sprintprestationen hos kvinnliga fotbollsspelare. : En tvärsnittsstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Kristian Borssén; Philip Hoof; [2022]
  Nyckelord :1RM - Fotboll - Styrka – Explosivitet - Hopp prestation - Vertikalhopp;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att kunna producera en stor mängd kraft för att förflytta sig inom idrotter anses vara en viktig komponent för att uppnå en hög sprintprestation på elitnivå i fotboll. Den vertikala hoppförmågan är ett vanligt förekommande test för att bedöma kraften i nedre extremiteten. LÄS MER

 2. 17. Principen att förorenaren betalar i EU - Betalar förorenaren verkligen? - En analys av principens utveckling med anledning av EU:s miljöansvarsdirektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Kajsa Partoft; [2022]
  Nyckelord :Miljörätt; EU-rätt; internationell miljörätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Principen att förorenaren betalar är en central miljörättslig princip som innebär att den som orsakat en förorening eller miljöskada ska vara ekonomiskt ansvarig för att denna återställs eller saneras. Principen är emellertid svår att tillämpa i praktiken. LÄS MER

 3. 18. E-handelsplattform med efterlevnad av GDPR som utgångspunkt : Utveckling av en labbportal med pseudonymisering och kryptering-tillämpningar

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Kenny Tran; [2022]
  Nyckelord :Data encryption; Pseudonymity; E-commerce; GDPR; Datakryptering; Pseudonymitet; E-handel; GDPR;

  Sammanfattning : Företaget Provsvaret vill utveckla en labbportal avsedd för företagskunder. Företaget kommer att arbeta med ett externt labb för att starta självtest som en tjänst. Detta innebär att regler och begränsningar måste beaktas vid behandling av personuppgifter. Under 2018 trädde GDPR i kraft för att stärka skyddet kring datasekretess. LÄS MER

 4. 19. Federated Learning for Natural Language Processing using Transformers

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Gustav Kjellberg; [2022]
  Nyckelord :Machine Learning; Federated Learning; Distributed Machine Learning; Natural Language Processing; BERT; ALBERT; Transformers; Data Privacy.; Maskininlärning; Federerad inlärning; Distribuerad Maskininlärning; Språkteknologi; BERT; ALBERT; Transformers; Dataintegritet.;

  Sammanfattning : The use of Machine Learning (ML) in business has increased significantly over the past years. Creating high quality and robust models requires a lot of data, which is at times infeasible to obtain. As more people are becoming concerned about their data being misused, data privacy is increasingly strengthened. LÄS MER

 5. 20. Design and construction of a new solution for patios and glazing

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Erik Dahlén; [2022]
  Nyckelord :Mechanical design; Product development; Windshield; Wind cover; Patio; Terrace; Balustrade; Glass; Maskinteknik; Konstruktion; Produktutveckling; Vindskydd; Balkongräcke; Altan; Uteplats; Terrass; Balkong; Glas;

  Sammanfattning : This thesis work has been conducted in collaboration with SPiNAB. The main assignment has been to create a new solution for adjustable windshields made of glass and keep low production costs. Throughout the project, the generic product development process has been followed with two main sources. A structure and a plan have been executed. LÄS MER