Sökning: "kraftvärmeverk"

Visar resultat 1 - 5 av 142 uppsatser innehållade ordet kraftvärmeverk.

 1. 1. Kraftvärmens förutsättningar för flexibel elproduktion i Sveriges elsystem - En kvalitativ analys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Ylva Selander; Henrik Andersson; [2021]
  Nyckelord :Kraftvärme; flexibel elproduktion; systemtjänster; följsam värmeproduktion; Skåne; Danmark; CHP; Combined Heat and Power; flexible electricity production; ancillary services; flexible heat production; Skåne; Denmark; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This master thesis aims to investigate if and how Swedish Combined Heat and Power (CHP) plants can increase its flexibility in electricity production. This is examined through a combining analysis of technical, market-oriented and regulatory conditions for Swedish and primarily Skåne CHP plants, excluding autoproducers and industrial plants. LÄS MER

 2. 2. Möjligheterna att implementera bio-CCS och CCS på Högdalenverket : En fallstudie över fyra olika koldioxidavskiljningsteknologier och deras kompatibilitet på Högdalenverket med avseende på tekniska, ekonomiska, miljömässiga och energirelaterade aspekter.

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem; Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Emma Nilsson; Evelina Östlund; [2021]
  Nyckelord :CCS; bio-CCS; BECSS; aminteknologi; Hot Potassium Carbonates; Compact Carbon Capture; Svante; kraftvärmeverk; avfallsförbränning; koldioxidavskiljning;

  Sammanfattning : Increased carbon dioxide in the atmosphere has raised the attention to Carbon Capture and Storage (CCS). Stockholm Exergi is a company conducting research on CCS and bio-CCS, a form of CCS where biogenic CO2 is captured. LÄS MER

 3. 3. Evaluation of Onshore Transportation Methods for Captured CO2 between Facility and Harbour in Stockholm

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Avd.); KTH/Maskinkonstruktion (Avd.)

  Författare :Emma Johansson; Vilborg Pétursdóttir; [2021]
  Nyckelord :CCS; Economic cost; Transportation; Truck; Pipeline; CCS; Ekonomisk kostnad; Transport; Lastbil; Rörledning;

  Sammanfattning : Carbon capture and storage (CCS) is a method to reduce the emission of CO2 into the atmosphere. Stockholm Exergi is a Stockholm based company with combined heat and power (CHP) plants in various places around the city and are currently investigating the possibilities to implement CCS on their CHP plant Högdalenverket. LÄS MER

 4. 4. Real-time characterization of fuel by Near-Infrared spectroscopy : Quantitative measurements of moisture content, ash content, heating value, and elemental compositions in solid biofuel mixtures

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Kajsa Edlund; Ali Ahmad Shahnawazi; [2021]
  Nyckelord :NIR; spectroscopy; solid biofuel mixtures; moisture content; ash content; heating value; elemental composition; boiler; CHP pant; CCS; CO2; emissions; NIR; spektroskopi; fasta biobränsleblandningar; fukthalt; ask innehåll; värmevärde; elementär komposition; panna; kraftvärmeverk; CCS; CO2; utsläpp;

  Sammanfattning : The global energy demand supplies mainly from fossil fuels, which is neither sustainable nor environmentally friendly and aims to global warming. Therefore, both more investments in renewable energy sources such as bioenergy are required, as well as new technologies such as carbon capture and storage (CCS) to handle the emissions from existing combined heat and power (CHP) plants. LÄS MER

 5. 5. Felsökning : En förstudie inom organisationsförändring hos Värmevärden i Nynäshamn AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :MaiLi Schönning; [2021]
  Nyckelord :Organisational change; work alone; troubleshooting; operators; district heating; development; safety work; leadership; Organisationsförändring; ensamarbete; felsökning; operatör; kraftvärmeverk; utveckling; säkerhetsarbete; ledarskap;

  Sammanfattning : Dagens uppvärming av hus kan ske med fjärrvärme och bakom leveransen av fjärrvärme finns det oftast en anläggning med en panna och operatörer som ska säkerställa driften så att hushållen får möjlighettill uppvärming. Vid eventuella störningar i anläggningen är det viktigt att operatörerna får möjlighet att felsöka problemet och därmed säkerställa driften av pannan, vilket ställer krav på felsökningen som operatörerna utför. LÄS MER