Sökning: "kraftverket"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet kraftverket.

 1. 1. Optimization of Virtual Power Plantin Nordic Electricity Market

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jwalith Desu; [2019]
  Nyckelord :Virtual Power Plant; mFRR market; spot market; CVaR; risk measures; Stochastic Optimization; Nordic Electricity Market;

  Sammanfattning : With the world becoming more conscious about achieving 1.5-degree scenario as promisedby the most powerful economies of the world, much needed push was received by the renewable energy technology providers. LÄS MER

 2. 2. Regleringen av Lossen och Grundsjön : En studie om förändring av grundsyn på mark, energi och naturvärden vid Ljusnan 1962-1972

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Nils Brundin; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats syfte är att undersöka hur synen på naturvärden såväl det forsandevattnet värde ändrades under perioden mellan anläggandet av Ljusnans två storaregleringsmagasin. Det första regleringen av sjön Lossen färdigställt 1962 och detsenare Grundsjön färdigställt 1672. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av potential för värmeåtervinning från laborationsutrustning : Möjligheten att använda en kylvattenbassäng som termiskt säsongslager

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för kemiteknik

  Författare :Anton Hammarström; [2018]
  Nyckelord :Thermal energy storage; seasonal storage; heat storage; cooling water tank; heat pump; waste heat; heat loss; heating demand; building; conductive heat transfer calculations; Microsoft Excel; steam power plant; education; demonstration; Härnösand; HETA.; Termiskt energilager; säsongslager; värmelager; kylvattentank; värmepump; spillvärme; värmeförluster; uppvärmningsbehov; fastighet; transmissionsberäkningar; Microsoft Excel; kraftverk; kraftvärmeverk; undervisning; demonstration; Härnösand; HETA.;

  Sammanfattning : HETA utbildningar i Härnösand har ett ångkraftverk för undervisningssyfte som kyls ner med vatten från en underjordisk bassäng på cirka 329 m³. Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka hur bassängen med spillvärmen från kraftverket kan användas som ett säsongslager i kombination med en befintlig 7,8 kW värmepump för att värma upp maskinhallen i deras laboratoriebyggnad. LÄS MER

 4. 4. Energioptimering av SSAB:s kraftverk i Oxelösund : Pinchanalys på det befintliga ångsystemet

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik

  Författare :Javad Fayazi; [2018]
  Nyckelord :energioptimering; pinchanalys; elproduktion; kraftverket; fjärrvärme;

  Sammanfattning : In Oxelösunds there is a complete production facility, from metallurgy with the production of steel to rolling, formatting and hardening of sheet metal. SSAB Oxelösunds is producing world-famous trademarks such as Hardox, which is considered one of the world’s most advanced steel. LÄS MER

 5. 5. Optimeringsverktyg för automatisk planering och reglering av produktion i småskaliga vattenkraftverk

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Jenny Möller; Johan Wiklund; [2018]
  Nyckelord :optimisation tool; small-scale hydropower plant; production planning; control; optimeringsverktyg; småskalig vattenkraft; produktionsplanering; reglering;

  Sammanfattning : Småskaliga vattenkraftverk regleras vanligtvis med avseende på vattennivån i magasinet eller vattenflödet, utan hänsyn till efterfrågan på elkraft. Examensarbetet utfördes på uppdrag av Fortum Generation som önskade att undersöka möjligheten att istället automatiskt optimera planeringen och regleringen av de småskaliga vattenkraftverken med hänsyn till prisbild, verkningsgrad, vattensituation, miljödomar, miljöhänsyn samt mekaniskt slitage. LÄS MER