Sökning: "kral"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet kral.

 1. 1. Infuence of surface and crystal structure on the conductivity of individual InAs and InP nanowires

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Synkrotronljusfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Lena Isabel Tamara Kral; [2015]
  Nyckelord :semiconducting nanowire; zinc blende; wutzite; hydrogen cleaning; STM; oxidation; photovoltaic response; photovoltaics; top contact method; InAs; nanowire; InP; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : To satisfy the great need for (opto-)electronic devices to become smaller and more efficient in energy and price, research is done on semiconducting III-V nanowires (NWs). Electrical devices using NWs show noteworthy assets being fast-paced with high-speed electronics and low power consumption, one of which are high-efficient solar cells at a moderate price. LÄS MER

 2. 2. Career Event - jobb i sikte?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Jonna Kral; Oskar Sörnäs; Lisa M. Skoglund; Robin Mayr; Stephen Brett; Henrik Fjelkner; [2013]
  Nyckelord :Job; networking; shipping; questionnaire; recruitment; job fair; Career Event; Jobb; kontaktskapande; enkät; sjöfart; drift; rekrytering; jobbmässa; Career Event;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete var att ta reda på hur många studenter i avgångsklasserna vid Sjöfartshögskolan som fick en anställning via Career Event 2012 och studenternas uppfattningar om mässans funktion som en plattform för yrkesmässiga kontakter med företagen inför framtiden. I sökandet efter tidigare arbeten hittades ingen liknande undersökning. LÄS MER

 3. 3. Märkvärdiga relationer - analysmodell av relationer mellan varumärke och konsument

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anders Andrén; Christoffer Kral; [2003]
  Nyckelord :relationsmarknadsföring; relationer; varumärken; varumärkesbyggande; konsumentbeteende; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet var att teoretiskt generera en analysmodell för företag som kan bistå dem med att fastställa möjligheterna till relation mellan varumärke och konsument samt att testa modellen empiriskt. Kvalitativ metod ligger till grund för uppsatsen, då vi valde att studera möjligheterna till relation mellan konsument och varumärke via intervjubaserade samtal med konsumenter. LÄS MER