Sökning: "krampanfall"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet krampanfall.

 1. 1. Långvarigt bruk av alkohol ger kramper och epilepsi : Ett arbete om alkohols effekter på hjärnan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Julia Hård; [2017]
  Nyckelord :Alchol; epilepsy; alcohol withdrawl syndrome AWS ; alcohol-related brain damage ARBD ; alcoholism; EEG; seizures; alcohol induced.; Alkohol; epilepsi; abstinens AWS ; alkoholrelaterade hjärnskador ARBD ; alkoholism; EEG; krampanfall; abstinensrelaterade; alkoholinducerade.;

  Sammanfattning : Alkohol har funnits sedan urminnes tider och är något som de flesta ungdomar och vuxna är bekanta med. Flertalet vet också att för mycket alkohol på lång sikt kan orsaka skador, framförallt på lever (fettlever) och njurar. Men inte alla vet att alkohol skadar hjärnan och kan ge kramper samt epilepsi. LÄS MER

 2. 2. Användandet av bensodiazepiner vid kramper prehospitalt

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Per Edlund; Richard Kruse; [2017]
  Nyckelord :Ambulance; prehospital care management; benzodiazepines; seizures; Ambulans; ambulanssjuksköterska; prehospital sjukvård; bensodiazepiner; kramper;

  Sammanfattning : Bakgrund: Akuta krampanfall drabbar många människor, både nationellt och internationellt. Detta behandlas i första hand med Bensodiazepiner, såsom Diazepam och Midazolam. Sveriges prehospitala behandlingsriktlinjer skiljer sig åt vid behandling av akuta krampanfall. LÄS MER

 3. 3. Idiopatisk epilepsi hos hund : en studie om tidpunkt för epileptiska krampanfall

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Jennifer Assermark; [2017]
  Nyckelord :idiopatisk epilepsi; hund; krampanfall; tidpunkt; anfallsfrekvens;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Epilepsi hos hund är en förhållandevis vanligt förekommande neurologisk sjukdom inom veterinärmedicinen. Sjukdomen har sitt ursprung i hjärnan och orsakar en kronisk predisposition att drabbas av epileptiska krampanfall. LÄS MER

 4. 4. Skalltrauma hos hund och katt – övervakning och vård av den inneliggande patienten

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Alexandra Petrik; [2015]
  Nyckelord :skalltrauma; skallskada; traumatisk; hund; katt; övervakning; vård; djursjukskötare;

  Sammanfattning : Traumatiska skallskador är förhållandevis vanligt förekommande hos hund och katt. Traumat för med sig både fysisk och psykisk ohälsa i form av bland annat stress, ångest, smärta och sekundära skador såsom neurologiska förändringar. LÄS MER

 5. 5. Alternativ och komplement till medicinsk behandling av epilepsi hos hund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Sofia Wulcan; [2014]
  Nyckelord :anfall; epilepsi; alternativ behandling; komplement; hund; seizures; alternative treatment; complements; dog;

  Sammanfattning : Epilepsi är ett tillstånd med återkommande oprovocerade krampanfall under en längre tid, och är den vanligaste förekommande neurologiska sjukdomen hos hund. Krampanfall uppstår då det blir en obalans mellan de excitatoriska och de inhibitoriska signalerna i hjärnan vilket leder till en okontrollerad urladdning av neuron. LÄS MER