Sökning: "kran"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet kran.

 1. 1. Scenarioanalys av centralisering av verksamhet : En analys av effekter vid centralisering med avseende på transportkostnader och lagernivåer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Ulrika Axelsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En del av företaget Skanska Rentals verksamhet är uthyrning av kranar och bygghissar. Denna verksamhet går under namnet Kran och Hiss (KoH) och bedrivs idag på fyra anläggningar i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Syftet med detta examensarbete är att undersöka scenariot att verksamheten centraliseras till endast en anläggning. LÄS MER

 2. 2. Vattenkommunikation, spårbart dricksvatten och aktörer i branschen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Ellen Rikte; [2020]
  Nyckelord :traceability; drinking water; source to tap; water plant; aquifer; water quality analysis; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Due to climate change, chemical use and physical impact on natural waters, the vulnerability and load of drinking water distribution systems is likely to increase. Therefore traceable drinking water regarding origin and quality analysis through a QR code by the taps in people’s homes, might become necessary. LÄS MER

 3. 3. Chassi- och hjälpramsinfästningar : utredning och analys av flexibla fästen på lastbil

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Maskinkonstruktion

  Författare :Johan Malmrud; [2020]
  Nyckelord :flexible brackets; brackets; subframe; flexibla fästen; chassi; hjälpram; infästningar; hjälpramsinfästningar; chassiramsinfästningar; lastbil; Johan Malmrud; spänningsbild; maskinteknik; byrålådseffekt; byrålådseffekten;

  Sammanfattning : Lastbilar som har en påbyggnation, såsom en tippbil, sopbil eller lastbil med kran, behöver ha en hjälpram fastsatt på sin chassiram för att kunna säkerställa lastbilens form och funktion. Dessa chassiramar och hjälpramar sätts ihop med olika typer av fästen. LÄS MER

 4. 4. Automated water mixer

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Justus Conradi; Patrik Tiainen; [2019]
  Nyckelord :Mechatronics; temperature control; flow regulation; stepper motor.; Mekatronik; temperaturkontroll; flödesreglering; stegmotor.;

  Sammanfattning : The aim for this thesis is to explore the possibility to save both water and energy in showers. Through a quicker, more responsive and precise shower faucet using digital thermometers and stepper motors. A faucet has two input pipes with cold and hot water respectively. LÄS MER

 5. 5. Den automatiserade byggproduktionens försörjningskedja

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Justus Saldeen; Ludvig Jansson; [2019]
  Nyckelord :Automation; Supply chain; Försörjningskedja; Logistik; Materialflöde; Informationsflöde; Digitalisering; BIM; 4D BIM; Lean; JIT; Gipsskiva; Gips.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Studien har för avsikt att undersöka hur en automatiserad process kan implementeras i dagens byggindustri. Vidare undersöker studien hur en automatiserad process försörjningskedja bör/kan utformas. LÄS MER