Sökning: "kranskärlssjukdom"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade ordet kranskärlssjukdom.

 1. 1. Styrka eller kondition: vad avgör hjärtpatienters självförmåga till fysisk aktivitet? : En kvantitativ studie om kranskärlspatienters fysiska kapacitet och självförmåga till fysisk aktivitet efter genomförd hjärtrehabilitering samt en jämförelse mellan kvinnor och män

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Fanny Amoranitis; Agnes Planck; [2021]
  Nyckelord :Heart rehabilitation; self-efficacy; physical activity; coronary artery disease; physical capacity; gender; Hjärtrehabilitering; självförmåga; fysisk aktivitet; kranskärlssjukdom; fysisk kapacitet; kön;

  Sammanfattning : Bakgrund För patienter med kranskärlssjukdom rekommenderas hjärtrehabilitering och regelbunden fysisk träning som en viktig del av behandlingen. Dessa patienter är ofta påverkade både fysiskt och psykologiskt av sin sjukdom vilket kan vara utmanande för en hälsoförändring. LÄS MER

 2. 2. Potentiella triggers till hjärtinfarkt under julhelgen : en enkätstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anneli Olsson; Ida Thorén; [2021]
  Nyckelord :Trigger; Heart attack; Secondary prevention; Person-centered care; Trigger; Hjärtinfarkt; Sekundärprevention; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING: Kranskärlssjukdom är en av de vanligaste orsakerna till död globalt. Kunskap idag påvisar att det finns ett antal modifierbara riskfaktorer där sjuksköterskan tillsammans med det multiprofessionella teamet har en nyckelroll i det sekundärpreventiva arbetet. LÄS MER

 3. 3. Prognostisk prestanda hos arbetsprov jämfört med myokardscintigrafi hos patienter med kranskärlsjukdom

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Aline Ingabire; Zahra Hassanzadeh; [2020]
  Nyckelord :Duke treadmill score; Metabolic equivalent; ECG; ECG-gating; prognostic value; Duke löpbandstest; Metaboliska ekvivalenter; EKG; EKG-triggning; prognostiskt värde;

  Sammanfattning : Kranskärlssjukdom (CAD) är den ledande dödsorsaken. Sjukdomen startar med plackbildning i ett eller flera kranskärl, vilket kan leda till bröstsmärta samt andra symtom. Diagnostik av CAD inkluderar undersökningarna arbetsprov (AP) och myokardscintigrafi (MPI). LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av sexuell hälsa hos personer som har insjuknat i hjärtinfarkt : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Isabella Hedstad; Olof Beijer Lundberg; [2020]
  Nyckelord :Acute coronary syndrome; Myocardial infarction; Person-centered care; Sexuality; Sexual health; Akut koronart syndrom; Akut kranskärlssjukdom; Hjärtinfarkt; Personcentrerad vård; Sexualitet; Sexuell hälsa;

  Sammanfattning : Personcentrerad vård är en av sjuksköterskans kärnkompetenser. Att lindra lidande och att främja hälsa som är ett föränderligt mångdimensionellt fenomen ingår i sjuksköterskans ansvarsområden. Hjärtinfarkt kräver akut behandling och kan påverka vardagliga livet såväl som sex- och samlivet. LÄS MER

 5. 5. Livsstilsförändring - hur motiveras patienten till det? : En litteraturstudie om patienter med kranskärlssjukdom och deras upplevelse av livsstilsförändringar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Helena Wik; Katarina Wessbo; [2020]
  Nyckelord :kranskärlssjukdom; livsstilsförändring; rädsla; sekundär prevention; undervisning; välbefinnande;

  Sammanfattning : Kranskärlssjukdom är en av våra vanligaste folksjukdomar. Riskfaktorer är mångt och mycket kopplade till människans levnadsvanor. Sekundärprevention går ut på att eliminera riskfaktorer genom rökstopp, ökad fysisk aktivitet, blodfettsänkning med mera för att förhindra återinsjuknande. LÄS MER