Sökning: "krav och kontroll"

Visar resultat 1 - 5 av 1318 uppsatser innehållade orden krav och kontroll.

 1. 1. LEDARSKAP PÅ DISTANS - en kvalitativ studie om hur konsultchefer inom bemanningsföretag utövar ledarskap på distans

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Abdullah Rabia; Jens Holst; [2022-02-15]
  Nyckelord :Konsultchef; ledarskap; konsult; uppdragsgivare; bemanningsföretag; distans;

  Sammanfattning : Den skenande teknikutvecklingen i kombination med de senaste två års rådande pandemi har förändrat spelplanen för organisationers arbetssätt. Digitala kommunikationssätt har inflytande på relation mellan chef och medarbetare och ledarskapet kan därför behöva modifieras. LÄS MER

 2. 2. Är det här en kulle att dö på? -Om socialsekreterare, etisk stress och new public management

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emelie Jonsson; Erik Karlsson; [2022-02-08]
  Nyckelord :Moral distress; social services; social worker; new public management; Socialtjänsten; socialsekreterare; etisk stress; etisk kontroll; etiska krav;

  Sammanfattning : Sweden’s social services are often the subject of media scrutiny. The critique is often about the low quality of the services provided and that the orders carried out by professionals aren’t firmly established within the law that determines its framework. LÄS MER

 3. 3. Man behöver verkligen varandra : En kvalitativ studie gällande vilka faktorer som påverkar socialsekreterares arbetssituation och vilka erfarenheter socialsekreterare har av socialt stöd på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Martina Johnsträd; Per Jonsson; [2022]
  Nyckelord :Work situation; social worker; demand; control; social support; Arbetssituation; socialsekreterare; krav; kontroll; socialt stöd;

  Sammanfattning : Titel: “Man behöver verkligen varandra” - En kvalitativ studie gällande vilka faktorer som påverkar socialsekreterares arbetssituation och vilka erfarenheter socialsekreterare har av socialt stöd på arbetsplatsen. Författare: Martina Johnsträd och Per Jonsson Arbetssituationen för socialsekreterare är idag mycket komplex, arbetsbelastningen är hög, många kommuner lider av hög personalomsättning och sjukskrivningarna har de senaste åren ökat. LÄS MER

 4. 4. Patientsäkerhet vid crowding på akutmottagningen : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Johanna Edvardsson; Hayder Al Wassetti; [2022]
  Nyckelord :Crowding; Emergency department; Nursing; Patient Safety; Akutmottagning; Omvårdnad; Crowding; Patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Tiden patienter får vänta och vistas på landets akutmottagningar ökar årligen. Detta i kombination med ett ökat antal vårdsökande och bristen på vårdplatser orsakar fenomenet crowding på akutmottagningen. LÄS MER

 5. 5. Svenska arbetsterapeuter ur millenniumgenerationens upplevelser av sin arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv; Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Mattias Bredner; Helena Paulin; [2022]
  Nyckelord :Arbetsterapeuter; Milleniumgenerationen; arbetsmiljö; kvalitativ studie; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning har visat att stor andel av arbetsterapeuterna i Sverige överväger att lämna yrket. Milleniumgenerationen utgör nu den största andelen av arbetsterapeuterna på arbetsmarknaden. Ytterligare forskning visar att milleniumgenerationen ställer andra krav på arbetsplatsen än tidigare generationer. LÄS MER