Sökning: "krav till implementering"

Visar resultat 1 - 5 av 434 uppsatser innehållade orden krav till implementering.

 1. 1. EN UTVÄRDERING AV AGELABS VISNINGSRUM FÖR VÄLFÄRDSTEKNIK

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Helena Lager; Amanda Weber; [2020-04-15]
  Nyckelord :Interactive environment; elderly; welfare technology; participation; Occupational therapy;

  Sammanfattning : Bakgrund I dagens samhälle ökar den äldre befolkningen. Samtidigt ökar även digitalisering av samhället och användandet av vardagsteknik, såsom smartphones och datorer, vilket ställer krav på användaren. Då många äldre personer saknar kunskap och förståelse för nyttan av tekniken riskerar de därmed att exkluderas i samhället. LÄS MER

 2. 2. Nätstationer - Potential för grönytor i Helsingborgs stad?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Andrijana Ardalic; Josefin Lundgren; [2020]
  Nyckelord :urbanisering; gröna tak; gröna väggar; grön infrastruktur; ekosystemtjänster; Öresundskraft; nätstation.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In Helsingborg, as in many other major cities in Sweden, there is a shortage of space as green space disappears while new construction increases. The municipality of Helsingborg has a vision to be a creative, vibrant, common, global and balanced city for both people and companies by 2035. LÄS MER

 3. 3. Indoor positioning systems in office environments - A study of standards, techniques and implementation processes for indoor maps

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap; Lunds universitet/Lantmäteri (CI)

  Författare :Isabelle Andersson; [2020]
  Nyckelord :indoor positioning system; IPS; office; navigation; positioning; data format; IMDF; Apple Indoor Maps; IndoorGML; ArcGIS Indoors; Earth and Environmental Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Eftersom människor tillbringar större delen av sin dagliga tid inomhus idag, ökar intresset och användningen av system för inomhusmiljöer, så kallade inomhuspositioneringssystem (IPS). De senaste åren har det därför tillkommit nya dataformat för inomhuskartläggning och kommersiella IPS och har ännu inte studerats ingående. LÄS MER

 4. 4. Prediktivt underhåll baserat på mätning av linjeström i pumpmotor : Digital modellering med MCSA samt implementering av iba datainsamlingssystem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Elektronik

  Författare :Morgan Salestedt; [2020]
  Nyckelord :Industri 4.0; MCSA; iba datainsamlingssystem; DAQ; Prediktivt underhåll;

  Sammanfattning : Med övergången från Industri 3.0 till Industri 4.0 kommer stora krav på utvecklingen av Prediktiva Underhållsmetoder (PU) för att skona både miljö och ekonomi från påfrestande haverier. I detta projekt utfördes en installation av ett iba datainsamlingssystem, som är ett bra exempel på utvecklingen mot Industri 4. LÄS MER

 5. 5. Bidragande faktorer till attityder gentemot implementering av AI-styrda fordon

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Erik Rabe; Zacharias Sundlöf; [2020]
  Nyckelord :Artificial intelligence; AI-controlled vehicles; innovation; machine learning; adoption; self-driving cars; Artificiell intelligens; AI-styrda fordon; innovation; maskininlärning; adoption; självkörande bilar;

  Sammanfattning : Artificiell intelligens är en form av teknik som blir vanligare inom samhället. I takt med att tekniken utvecklas blir även diskussionen inom området mer utvecklad vilket resulterat i att eventuella problem och möjligheter blivit mer tillgänglig information. LÄS MER