Sökning: "krav- och kontrollmodellen"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden krav- och kontrollmodellen.

 1. 1. Information, delaktighet och tid : En kvalitativ studie av ledarskapets villkor vid förändring och omställning

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Linda Bergström; [2019]
  Nyckelord :Terms; change; conversion; resistance; leader; manager; participation; Villkor; förändring; omställning; motstånd; ledare; chef; delaktighet;

  Sammanfattning : Vårdens specifika förutsättningar medför tre viktiga faktorer som ledarskapet måste hantera; att leda i komplexitet, att leda andra ledare från olika professioner samt att leda i och för förändring och förbättring. Förändring kan leda till oro och motstånd på arbetsplatser därav blir ofta chefens roll att hantera både oro och motstånd som kan komma vid förändringar. LÄS MER

 2. 2. En korrelationsstudie om stress : Är fysisk aktivitet och sömn effektiva medel för att reducera stress?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Louise Wäppling; Misja Holst; [2019]
  Nyckelord :PSS-10; IPAQ; KSQ; Stress; Sleep; Physical activity; Students; PSS-10; IPAQ; KSQ; Stress; Sömn; Fysisk aktivitet; Studenter;

  Sammanfattning : Stress kan idag ses som ett av det moderna västerländska samhällets största folkhälsoproblem, där risken för att utveckla stressinducerade sjukdomar är hög. Forskning har funnit bevis på att fysisk aktivitet och sömn kan reducera stress, huruvida är det få studier som har kombinerat dessa två variabler för att undersöka högskole-och universitetsstudenters stressnivåer. LÄS MER

 3. 3. Du dricker ju inte kaffe med roboten kanske : En explorativ studie i hur anställda upplever sina relationer i digitala medarbetares tid

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Annica Asp; Jessica Einarsson; [2019]
  Nyckelord :Artificiell intelligens; Digitala medarbetare; HR; Interaktionsritualer; KASAM; Krav- och kontrollmodellen; ledningsgrupper; socialt- och sociotekniskt sammanhang;

  Sammanfattning : Då en av oss har egna erfarenheter av vilka upplevelser en digital medarbetare kan medföra, väcktes nyfikenheten att utforska området djupare. Vår intention var att få en djupare förståelse för hur digitala medarbetare eventuellt kan påverka arbetsgruppers relationer. LÄS MER

 4. 4. Engagemang i sikte : En intervjustudie om hur förskolechefer förmedlar ett medarbetarengagemang

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Nadine Dackander; Jennifer Wejlerud; [2019]
  Nyckelord :medarbetarengagemang; engagemang; kommun; förändringsarbete; förskolechef; förutsättningar;

  Sammanfattning : Hög personalomsättning och hög sjukfrånvaro är vanligt förekommande inom kommunala verksamheter och däribland inom utbildningsförvaltningarna. En specifik kommun med denna problematik har den senaste tiden försökt att komma till rätta med problemet genom att försöka öka medarbetarengagemanget. LÄS MER

 5. 5. “Risk för att man gör för mycket, jag skriver inte ner mina tider.” En kvalitativ studie om hur skolledare arbetar med att säkerställa den organisatoriska och sociala arbetsmiljön för lärare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Mikael Jönsson; Tove Franzén Holen; [2019]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; förebyggande arbetsmiljöarbete och förtroendetid;

  Sammanfattning : Den här studien är skriven inom Ledarskap och organisation på Urbana studier på Malmö universitet. Studien undersöker arbetsmiljö på en gymnasieskola i Malmö. Syftet med studien var att skapa förståelse för hur skolledare arbetar med den organisatoriska och social arbetsmiljön. LÄS MER