Sökning: "krav-kontroll-stöd modellen"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden krav-kontroll-stöd modellen.

 1. 1. FYSISK AKTIVITET OCH STRESS : En kvantitativ studie om fysisk aktivitet, föreningsidrott och självskattad stress bland gymnasieelever

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Johan Ljungberg; [2020]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; föreningsidrott; gymnasieelever; psykosomatiska besvär; självskattad stress;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fysisk aktivitet minskar bland ungdomar samtidigt som stress ökar. Kombinationen av fysisk inaktivitet och stress utgör ett folkhälsoproblem som behöver beaktas och undersökas. Samtidigt minskar även deltagandet i föreningsidrott med åldern. LÄS MER

 2. 2. Gränslöst arbete i spår av Coronapandemin : En kvalitativ studie av erfarenheter av gränslöst arbete under Coronapandemin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sofia Lindgren; Sofia Toft; [2020]
  Nyckelord :gränslöst arbete; kön; arbetsliv och familjeliv; coronapandemin;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie har sin utgångspunkt i individens upplevelser av gränslöst arbete under Coronapandemin som inneburit förändringar i arbetsvillkoren. Studien belyser även hur upplevelsen av gränslöst arbete kan förstås mot familjeförhållanden och könsnormer. LÄS MER

 3. 3. Uppfattningar om ansvar - En kvalitativ studie av ett fackförbunds personalarbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Ebba Andersson; Sofie Nordlander; [2019-08-19]
  Nyckelord :arbetsmiljö; personalarbete; krav-kontroll-stöd modellen; rollkonflikt; fackförbund;

  Sammanfattning : In the year 2015 the Swedish work environment authority ”Arbetsmiljöverket” issued the regulation and general recommendation on organizational and social work environment (2015:4) to prevent psychosocial illness at work. Employers in Sweden are responsible for their organizations’ work environment, but this responsibility is often delegated to line managers, and HR often supports the employer in assuring a good work environment. LÄS MER

 4. 4. "Hoppjerka" inte längre ett skällsord : En kvalitativ studie om varför ledare väljer att stanna kvar i en organisation.

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Stina Muotka Pettersson; [2019]
  Nyckelord :motivationsfaktorer; ledarskap; ledarskapsförsörjning;

  Sammanfattning : Globaliseringens medföljande rörlighetskultur innebär en utmaning för arbetsgivare då det är av stor betydelse för ett företag att behålla medarbetare för att företaget ska utvecklas (Shanker, 2014). Undersökningsresultat har visat att 39 procent av cheferna i Sverige vill lämna sin nuvarande arbetsgivare, varav 10 procent av dessa ej längre vill arbeta som chef överhuvudtaget (Ledarna, 2015). LÄS MER

 5. 5. Kartläggning av psykosociala faktorer och tillfredsställelse i arbetet hos arbetsterapeuter med upp till 10 års yrkeserfarenhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Ulpu Julia Liiri; Kristine Kalsås; [2019]
  Nyckelord :Psykosocial arbetsmiljö; psykisk ohälsa; krav-kontroll-stöd-modellen; arbetstillfredsställelse; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Statistik från 2018 visar att cirka 45 % av sjukskrivningar i Sverige är relaterade till psykisk ohälsa. Anställda inom kontaktyrken är en särskilt utsatt grupp där även arbetsterapeuter ingår, vilket gör det intressant att undersöka hur denna grupp upplever sin psykosociala arbetsmiljö. LÄS MER