Sökning: "kravelicitering"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet kravelicitering.

 1. 1. Rollens inverkan vid kravidentifiering : En jämförande studie om hur olika hierarkiska roller identifierar samt värderar krav på intranät

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Nelson Christensen; Christoffer Keisu; [2019]
  Nyckelord :kravelicitering; hierarki; roller; kravspecifikation; informationssystem; intranät; Volere; kravanalys;

  Sammanfattning : I denna uppsats jämför vi genom en Design Science- ansats krav på ett intranät utifrån två olika hierarkiska rollers - chef kontra medarbetare - synvinklar. Artefakten jämförelsen grundar sig på är en kravspecifikation vi tog fram åt ett medelstort IT-företag. LÄS MER

 2. 2. Erfarenheter från programutveckling åt externkund

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Anthon Johansson; Herman Lundkvist; Christoffer Nilsson; Andreas Norrstig; Vidar Swenning; Vladimir Valyukh; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport handlar om projektgruppens samlade erfarenheter om hur det är att arbetamed ett större mjukvaruprojekt. Fokus för detta ligger på erfarenheter inom gruppdynamikoch kundinteraktion. Rapporten lyfter även fram hur användandet av Essence Kernel Alpha:spåverkade gruppens arbete. LÄS MER

 3. 3. Kravelicitering inom webbutveckling : En undersökning över hur företag hanterar vanliga problem med kravelicitering

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :David Attergrim; Maria Bladh; [2013]
  Nyckelord :Krav; behov; kravinsamling; kravelicitering; kravhantering; webb; webbutveckling;

  Sammanfattning : Krav är nödvändiga egenskaper hos en produkt för att på bästa sätt tillfredställa en slutanvändare. I takt med att antalet kunder ökar, ökar även mängden krav. I dagens samhälle är det inte helt ovanligt att ett system har en koppling till internet och därför även dess applikationer. LÄS MER