Sökning: "kreativ metod"

Visar resultat 1 - 5 av 134 uppsatser innehållade orden kreativ metod.

 1. 1. Kreativitet i praktiken : En autoetnografisk studie av kreativa processer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Sebastian Sahlin; [2020]
  Nyckelord :kreativitet autoetnografi pedagogik fenomenologi måleri;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra och få kännedom om kreativa processer och olika kreativa strategier för att, som lärare bättre kunna främja elevers kreativitet. Frågeställningen, ”Vad kännetecknar en kreativ process?”, undersöks med en autoetnografisk metod där en dokumenterad kreativ process jämförs med andras autoetnografiska dokumentationer av kreativa processer. LÄS MER

 2. 2. Matkultur som verktyg för destinationsutveckling

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Robert Simonsson; Linus Svensson; [2020]
  Nyckelord :Matkultur; gastronomi; destinationsutveckling; destination marketing organizations; strategi; samverkan; Social Sciences;

  Sammanfattning : Titel: En studie av matstaden Malmö - från post-kockumsk depression till hållbar foodie-destination - Matkultur som verktyg för destinationsutveckling Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management Kurs: KSMK65: Examensarbete för kandidatexamen Författare: Robert Simonsson och Linus Svensson Handledare: Malin Andersson Nyckelord: Matkultur, gastronomi, destinationsutveckling, destination marketing organizations (DMO:s), strategi, samverkan Syfte: Uppsatsen syftar till att öka förståelsen kring hur gastronomi och matkultur kan integreras i det praktiska arbetet med destinationsutveckling bland olika aktörer, såväl offentliga som privata, i en urban kontext. För att undersöka detta fördjupar vi oss i den lokala matkulturen och hur dess karaktärsdrag uttrycks genom olika aktörers aktiviteter. LÄS MER

 3. 3. Kreativa metoders funktion i grupphandledning : En intervjustudie med fem handledare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Erika Marklund; [2020]
  Nyckelord :Kreativ; metod; grupphandledning;

  Sammanfattning : Denna undersökning syftar till att belysa hur några erfarna handledare resonerar kring kreativa metoders funktion vid grupphandledning. Tidigare forskning visar att kreativa metoder effektiviserar handledningen, hjälper de handledda att få tillgång till sina inre resurser, stärker gruppsammanhållning, möjliggör perspektivbyte, samt stärker reflektion genom att man tränar handling. LÄS MER

 4. 4. Vill du bli medlem? : En kvantitativ studie om studenters köpintentioner gentemot Mälardalens studentkår.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Jonathan Vahlkvist; Max Gren; [2020]
  Nyckelord :Trust commitment; Mälardalens studentkår; purchase intentions; communication strategy; attitude; Förtroende; engagemang; Mälardalens studentkår; köpintentioner; kommunikationsstrategi; attityd;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Datum: 2020-06-07 Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens högskola Författare: Jonathan Vahlkvist – (97/12/20) Max Gren – (94/02/02) Titel: Vet du ens om att jag finns? – En utredning av studentkårens marknadskommunikation. Handledare: Aswo Safari Nyckelord: Förtroende, engagemang, Mälardalens studentkår, köpintentioner, kommunikationsstrategi, attityd Frågeställning: Vilka faktorer påverkar studenters framtida köpintentioner gentemot studentkåren? Avgränsningar: Faktorer: attityd, engagemang, förtroende, kommunikationsstrategi. LÄS MER

 5. 5. Twenty One Pilots flyger högt ovan normer och regler : En fallstudie i duon Twenty One Pilots musikaliska kännetecken, sound och produktionstekniker

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Douglas Brihed; [2020]
  Nyckelord :Fallstudie; musikanalys; genreöverskridande; Twenty One Pilots; Tyler Joseph; Josh Dun; musikaliska kännetecken; sound; produktionstekniker;

  Sammanfattning : Under de tio år mellan 2009 och 2019 som Twenty One Pilots varit aktiva, har duon experimenterat med olika låtstrukturer, rytmer, takt- och tempo ändringar då de korsat och blandat genrer som reggae, powerballad, heavy metal, EDM, hip-hop, emo, pop etcetera. Detta på samma album eller ibland till och med på samma låt. LÄS MER