Sökning: "kreativ uppgift"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden kreativ uppgift.

 1. 1. Textanalys av matematikläromedel : Utifrån kreativa och imitativa resonemang                                       i årskurs 1–3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Fatma Acaralp; Felicia Sörman; [2021]
  Nyckelord :läromedelmatematik; imitativ; kreativ; resonemang; årskurs;

  Sammanfattning : Enligt den aktuella läroplanen som trädde i kraft 2011, ska undervisningen i matematik skapa förutsättningar för eleverna att använda sig av flera matematiska resonemang. Enligt Lithner (2008, ss. 255–276) finns det två grundläggande resonemang i matematik, kreativt och imitativt. LÄS MER

 2. 2. Exploring how Driver State Monitoring can be Utilized in Heavy-Duty Trucks : Designing a HMI Concept for 2035 with the Driver in Focus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Emil Larsson; William Press; [2020]
  Nyckelord :Driver State Monitoring; Heavy-Duty Distribution Truck; HMI; Industrial Design Engineering; Förarbevakningsystem; Distributionslastbil; Teknisk Design; Människa-Maskin-Interaktion;

  Sammanfattning : Driving a heavy-duty distribution truck in an urban environment is an intricate task that requires atremendous effort from the driver. Even a minor error such as briefly looking away from the road for asecond could have fatal consequences. LÄS MER

 3. 3. Officerskapet i Frälsningsarmén med utgångspunkt från general Erik Wickbergs tal, predikningar och artiklar

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Stig Axelsson; [2018]
  Nyckelord :Salvation Army; Officership; Erik Wickberg; Wickberg; Frälsningsarmén; Officerskap; Erik Wickberg; Wickberg;

  Sammanfattning : Officerskapet i Frälsningsarmén (FA) med utgångspunkt från general Erik Wickbergs tal, predikningar och artiklar. Erik Wickberg (1904–1996) är den ende svensk som har varit ledare för Frälsningsarmén (FA) i hela världen. Mellan åren 1961–1969 var han rörelsens stabschef och mellan åren 1969–1974 var han general. LÄS MER

 4. 4. Growth Hacker Marketing : Ett nytt arbetssätt inom tech-startups marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nilsson Emma; Hammarström Amanda; [2018]
  Nyckelord :Growth Hacker Marketing; Marketing; Startups; Product Development; Growth Hacker Marketing; Marknadsföring; Startups; Produktutveckling;

  Sammanfattning : Dagens snabbt föränderliga affärslandskap förutsätter att företag ständigt experimenterar med sin produktutveckling och marknadsföring för att anpassa sig till en ökad digitalisering. Företag som inte lyckas tillgodose värde för sina kunder riskerar att utkonkurreras. LÄS MER

 5. 5. Kan kreativitet manipuleras? : En experimentell studie om hur prestationskrav under tidspress påverkar kreativiteten

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Emma Agestad; Mia Lindgren; [2017]
  Nyckelord :Creativity; Alternative Uses Task; manipulation; performance requirements; personality; time constraint; Kreativitet; Alternative Uses Task; manipulation; prestationskrav; personlighet; tidspress;

  Sammanfattning : Kreativitet är ett populärt begrepp som frekvent förekommer i arbetslivet. Trots begreppets popularitet varierar förutsättningar till att vara kreativ mellan arbetsplatser, och många medarbetare upplever att de inte får utlopp för sin kreativitet i sin arbetsroll. LÄS MER