Sökning: "kreativ verksamhet"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden kreativ verksamhet.

 1. 1. Skattepliktens påverkan på coworking : Skatterättsnämndens förhandsbesked och dess inverkan på framtiden för coworking

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Johan Möller; John Österholm; [2020]
  Nyckelord :Coworking; VAT; Real Estate; Taxability; Coworking; Mervärdesskatt; Fastigheter; Skatteplikt;

  Sammanfattning : De senaste åren har den globala coworkingtrenden nått Sverige och flertal aktörer har etablerat sig på kontorsmarknaden. Efterfrågan på coworking har vuxit i takt med att allt fler företag önskar flexibilitet i sina avtal och att yngre generationer vill arbeta i en innovativ och kreativ miljö. LÄS MER

 2. 2. ADHD i bildsalen i kombination med extra anpassningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Ellen Leinonen; [2020]
  Nyckelord :ADHD; Bildundervisning; Extra anpassningar;

  Sammanfattning : Förevarande studie har genom en kvalitativ forskningsmetod i form av semistrukturerade enskilda intervjuer och frågeformulär, med både elever och pedagoger och med ett sociokulturellt perspektiv undersökt hur lärare kan hjälpa elever med en neuropsykiatrisk funktionsvariation i form av ADHD att nå målen i ämnet bild, med hjälp av extra anpassning. Tidigare forskning och undersökningens resultat tyder på att elever med diagnosen ADHD många gånger uppskattar och kan ha stor hjälp av kreativ verksamhet men det krävs rätt verktyg i form av extra anpassningar för att få det att fungera. LÄS MER

 3. 3. Svensk Operationskonst : Ett tydligt manus för kreativ improvisation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Per Hedenius; Mikael Hellsten; [2020]
  Nyckelord :Doktrin; operativ; manövertänkande; uppdragstaktik; integrationstänkande; flexibilitet; tillsammans; strategisk; interoperabilitet; Försvarsmakten; Nato.;

  Sammanfattning : In 2020, the Swedish Armed Forces will issue the publication that will operationalize the Military Strategic Doctrine of 2016. This new doctrine, named Doctrine for Joint Operations, is planned to cover all the Armed Forces' operational activities at peace time, crisis and war in the execution of Joint Operations. LÄS MER

 4. 4. Det var entreprenörens klarsynthet i att det här innebar affärsmöjligheter : entreprenörens roll i internationaliseringen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Flood Hörberg; Saga Nyblom; [2020]
  Nyckelord :internationalisering; inträdesprocess; entreprenör; entreprenörskap; effectuation; karaktärsdrag hos en entreprenör;

  Sammanfattning : Forskning om företags internationalisering är idag ett bredare fält jämfört med tidigare. Det tycks finnas ett större fokus på entreprenörens roll i internationaliseringsprocessen, vilket studien syftar till att undersöka. Entreprenören har påverkan på företaget och är en drivande faktor i verksamheten. LÄS MER

 5. 5. Will Local Retail Survive When eTail Comes to Town? : 10 Planning Actions in Response to Increased Impact of E-Commerce on Brick-and-Mortar Retail

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Sigurjón Jóhannsson; [2020]
  Nyckelord :retail; brick-and-mortar retail; e-commerce; municipal planning; planning actions; Reykjavík;

  Sammanfattning : Efter att e-handelsandelen av detaljhandeln har ökat har en förväntad och grundläggande förändring inom detaljhandeln ägt rum. Den framtida rollen för traditionell butikshandel i den byggda miljön är oklar. LÄS MER