Sökning: "kreativa arbetsprocesser"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden kreativa arbetsprocesser.

 1. 1. Full-stack musik : En studie om back-end, front-end och full-stack terminologi inom låtskapande och musikproduktion

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik- och medieproduktion

  Författare :Bo-Lennart Heitmann; [2021]
  Nyckelord :Music production; songwriting; back-end; front-end; full-stack model; recruitment; creative collaboration; Musikproduktion; låtskrivande; back-end; front-end; full-stack modell; rekrytering; kreativa arbetsprocesser;

  Sammanfattning : Syftet med det här examensarbetet är att presentera process och erfarenheter från mitt konstnärliga musikproduktionsprojekt som genomförts under mitt sista år av min masterutbildning. Genomförandet har bestått av att skapa ett svenskt popmusikalbum där låtar har skapats enskilt, genom samarbeten och tre verk har blivit slutförda och distribuerats på streamingtjänster så som Spotify och YouTube. LÄS MER

 2. 2. Hallå kreativitet, är du där? : – En kvalitativ fallstudie om virtuella gruppers kreativa arbetsprocess

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Informationssystem och digitalisering; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Malin Eklund; Therese Gollbo; [2021]
  Nyckelord :Kreativitet; Arbetsprocesser; Virtuellt arbete; Virtuella grupper; Virtuellt samarbete; Digitala hjälpmedel; Sociokulturell kontextt;

  Sammanfattning : PROBLEMATISERING: Innovation beskrivs som nödvändigt för företags framgång, överlevnad och tillväxt, och kreativitet anses vara en kritisk grundpelare för innovation. Kreativitet beskrivs i sin tur som skapandet av nya och användbara idéer, och har gått från att betraktas ur ett individualistiskt perspektiv till att anses vara något som sker när en grupp individer interagerar med varandra. LÄS MER

 3. 3. Digitalisering utifrån ekonomers perspektiv : En fallstudie vid två offentliga organisationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :George Abdel Ahad; Jack Dilli Abo; [2021]
  Nyckelord :Economists; Accountants; Administrators; Digitalization; Digitization; Automation; Public Sector; Streamlining; RPA; Artificial intelligence; Workflow; Ekonomer; Handläggare; Digitalisering; Automatisering; Offentlig Sektor; Effektivisering; RPA; Artificiell intelligens; Arbetsflöde;

  Sammanfattning : Digitalisering är ett aktuellt ämne i dagsläget och teknologin har vuxit samt påverkat samhället. Det har påverkat ekonomer och deras arbetssätt. LÄS MER

 4. 4. ”Miljön som tidigare bara var fritid har nu även blivit ens arbetsplats” : En kvalitativ studie om hur virtuella team och digitala arbetsstrategier inom mediebranschen påverkar arbetsprocesser och anställda

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Kajsa Lindahl; [2021]
  Nyckelord :Digital transformation; virtuella team; distansarbete; mediebranschen; kreativa processer;

  Sammanfattning : Studien undersöker utmaningar inom arbetsteam efter en övergång till virtuella arbetsteam inom mediebranschen. Vidare undersöker studien vilka effekter en omställning till virtuella team kan få på arbetsprocesser, arbetsteam och anställda. LÄS MER

 5. 5. "Jaa, men bild… det är ju allt!" : En kvalitativ undersökning om elevers och bildlärares uppfattningar om bildämnets plats, roll och funktion i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Bild

  Författare :Lovisa Augustsson; [2018]
  Nyckelord :bild; bildskapande; bild i skolan; bildundervisning; visuell läskunskap; estetik; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : "Jaa, men bild…det är ju allt!" – En kvalitativ undersökning om elevers och bildlärares uppfattningar om bildämnets plats, roll och funktion i skolan är en intervjustudie vilken syftar till att få ökad kunskap om bildlärares och gymnasieelevers uppfattningar om bildundervisning och bildskapande, samt om bildämnets plats, roll och funktion i skolan. Materialet som behandlas består av gruppintervjuer med tre verksamma bildlärare, två estetelever i årskurs 3 samt två teknikelever i årskurs 1. LÄS MER