Sökning: "kreativa redovisningsformer"

Hittade 1 uppsats innehållade orden kreativa redovisningsformer.

  1. 1. Så länge de inte bara lattjar : En undersökning om elevers och lärares attityder till kreativa redovisningsformer i svenskämnets litteraturundervisning

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

    Författare :Sara Svensson; [2013]
    Nyckelord :kreativa redovisningsformer; litteraturundervisning; enkät; attityder;

    Sammanfattning : Den här uppsatsen syftar till att undersöka vilka redovisningsformer som är mest förekommande i litteraturundervisningen i gymnasieskolans svenskämne och varför vissa redovisningsformer är mer förekommande än andra. Mer specifikt undersöks elevers attityder till kreativa redovisningsformer samt elevers läsintresse. LÄS MER