Sökning: "kreditbedömning småföretag"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden kreditbedömning småföretag.

 1. 1. Revisorns betydelse vid kreditbedömning; sett ur bankens perspektiv : effekten av en avskaffad revisionsplikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Adi Aganovic; [2017]
  Nyckelord :Revisor; kreditbedömning; banker; småföretag; avskaffandet av revisionsplikt;

  Sammanfattning : Den 1 november 2010 avskaffades revisionsplikten för mindre företag i Sverige med avsikt att underlätta villkoren för de minsta företagarna. Kraven för frivillig revision är att företagen inte överstiger mer än ett av följande värden; högst tre anställda, nettoomsättning på högst 3 miljoner kronor och balansomslutning på högst 1,5 miljoner kronor. LÄS MER

 2. 2. Immateriella tillgångar : Om problematiken i kreditbedömningsprocessen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Lamija Djana; Nermina Cehic; [2014]
  Nyckelord :Credit risk; credit process; intangible assets; small business; Kreditbedömning; kreditbedömningsprocess; immateriella tillgångar; småföretag;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Dagens företag består allt mer av immateriella tillgångar då samhället vi lever i har blivit allt mer högteknologiskt och kunskapsintensivt. När småföretag vill expandera vänder de sig vanligtvis till banker för att ansöka om krediter. LÄS MER

 3. 3. Förändring i bankers utlåning till småföretag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Martin Alarik; Douglas Holmér; [2014]
  Nyckelord :Kreditbedömning; Småföretag; Basel III;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar bankers kreditbedömning av småföretag, vilka faktorer som spelar in mest vid en kreditbedömning. Vidare undersöker uppsatsen de eventuella förändringar som har skett i och med införandet av Basel III regelverket... LÄS MER

 4. 4. Reviderade eller oreviderade småföretag : En studie från långivarnas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Alexandros Danatzis; Ezequiel da Luz; [2013]
  Nyckelord :Kreditbedömning; Kreditprocess; informationsasymmetri; revisionsplikt; kreditgivning; reviderade årsredovisningar;

  Sammanfattning : Den 1 november 2010 avskaffades revisionsplikten för små bolag i Sverige. Definitionen av småföretag i detta sammanhang är de aktiebolag som underskrider två eller tre av följande krav: 3 anställda, 1,5 miljoner kronor i balansomslutning och 3 miljoner kronor i nettoomsättning SOU (2008:32). LÄS MER

 5. 5. Avskaffandet av Revisionsplikten i Introduktionsfasen VS Kreditgivning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Nenus Bashtay; Sabir Mahmoudi; [2012]
  Nyckelord :Auditing; Abolition of Audit Requirement; Loans; Creditors; Small Business; Revision; Avskaffandet av Revisionsplikten; Lån; Kreditgivare; Småföretag;

  Sammanfattning : Aim/Objective: The purpose of this paper is to investigate and analyze the early effects that could arise between entrepreneurs and lenders in connection with the auditing requirement, which has now been abolished. Through, empirical data identify the impact from the credit provider’s perspective and small business perspective and then make an overall assessment. LÄS MER