Sökning: "kreditformer"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet kreditformer.

 1. 1. Snabblån : En genväg till snabba cash eller en enkelbiljett till skuldsättning?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Amanda Karlsson; Emma Gillberg; [2017]
  Nyckelord :snabblån;

  Sammanfattning : Den snabba utvecklingen på Sveriges kreditmarknad har under årens lopp frambringat nya kreditformer varav snabblån är en av dem. Antalet aktörer inom snabblånebranschen ökar kontinuerligt och lånen erbjuds till höga räntor. Vid en jämförelse av räntor för olika lån och kreditgivare blev ränteskillnaden tydlig dem emellan. LÄS MER

 2. 2. Snabblån : De lege lata och de lege ferenda

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap; Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Dejan Pucar; Jacob Russell; [2014]
  Nyckelord :Swedish Financial Service Authority; payday loan; overindebtness; supervision; Consumer Credit Act; consumer protection; Act regarding some credits to consumers; the rule of health; credit reference; Finansinspektionen; snabblån; sms-lån; överskuldsättning; tillsyn; konsumentkreditlagen; konsumentskydd; lag om viss kreditgivning till konsumenter; sundhetsregeln; kreditprövning;

  Sammanfattning : Utveckling på kreditmarknaden har gett upphov till nya kreditformer. Ett exempel på en sådan kredit är snabblån. Snabblån utmärks av att det är kortfristiga lån på låga belopp som konsumenterna erhåller inom en kort tidsperiod. Vidare är låneprocessen enkel. LÄS MER

 3. 3. Främmande kapital : Ur tre perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS; Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS

  Författare :Hanna Bengtsson; Pernilla Sjösten; [2009]
  Nyckelord :riskkapitalbolag; exit; kreditgivare; kreditformer; kassaflöde; nyckeltal;

  Sammanfattning : Idag ägs mer än tusen företag i Sverige av riskkapitalbolag. Vissa anser att riskkapitalbolagen är ute efter att göra snabba pengar, medan andra anser att de arbetar både strategiskt och långsiktigt med de ägda företagen. LÄS MER

 4. 4. Förändringen i förmånsrättslagen – Och dess strukturella effekter på bankers kreditgivning

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ola Grönquist; Anna Lindström; Linda Ahlfors; [2004]
  Nyckelord :Förmånsrättslagen; kreditgivning; kreditbedömning; finansieringsproblem; factoring; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Vårt syfte är att kartlägga och utvärdera de konsekvenser som förändringen i Förmånsrättslagen förväntas få på bankers kreditgivning; väntade strukturella förändringar vad gäller dess kreditbedömning, kreditformer samt kunder.... LÄS MER