Sökning: "kreditgivningsprocessen"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade ordet kreditgivningsprocessen.

 1. 1. Kreditgivningsprocessen hos svenska banker : Beslutfattandet vid beviljande av bolån

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Madeleine Hermansson; Andreas Boij; [2022]
  Nyckelord :Lending; decision-making; credit risk; repayment; loan officers; uncertainty; mortgage.; Kreditgivning; beslutsfattande; kreditrisk; återbetalningsförmåga; kreditgivare; osäkerhet; bolån.;

  Sammanfattning : Housing prices have risen a lot in recent years, and many who have been outside the market may find it difficult to enter. Mortgage lending is something that can drive home prices. The credit officer grants the mortgage and makes the decision according to models that exist within the credit institution. LÄS MER

 2. 2. Den hjälpande handen inom kreditgivningsprocessen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alex Dahlberg; Fabian Halvardsson; Felix Persson; [2022]
  Nyckelord :Relationsinriktad kreditgivning; transaktionsinriktad kredigivning; kreditbedömning; affärsrelationer; banker; fastighetsbolag; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Den hjälpande handen inom kreditgivningsprocessen Seminariedatum: 3 juni 2022. Ämne/kurs: FEKH69 Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng. LÄS MER

 3. 3. Vilken relevans har revisionsberättelsen vid kreditgivning?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Karl Feuk Björkman; Isak Eirefelt; [2022]
  Nyckelord :Audit report; Lending process; Key Audit Matters KAM ; Standardization; Individualization; Revisionsberättelsen; Kreditgivning; Särskilt betydelsefulla områden SBO ; Standardisering; individualisering;

  Sammanfattning : Today financial reports make up a core part of the lending process conducted by banks. In order to strengthen the information companies present, the information that the company communicates externally needs to be validated. A widely accepted way to conduct this validation is to hire an auditor that tests the information presented. LÄS MER

 4. 4. Digitalization as a Parameter in Credit Assessments for Commercial Real Estate Companies on the Swedish Office Market : Existing Challenges and Future Opportunities for Credit Institutes and Real Estate Valuers

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Adam Denlert; Saga Zheng; [2021]
  Nyckelord :Digitalization; Credit assessment; Real Estate valuation; Sustainability; Operational efficiency; Customer satisfaction; Digitalisering; Kreditgivning; Fastighetsvärdering; Hållbarhet; Operationell effektivitet; Kundnöjdhet;

  Sammanfattning : The digital development in today's society is taking place at an impressive speed wheredigital solutions are implemented in all segments to make the world a smarter place tolive in. The real estate industry, has from a historical point of view, been consideredconservative and viscous for changes; however, the industry is facing major changestoday as digital technology is implemented in buildings with the purpose of makingthem smarter. LÄS MER

 5. 5. Digitaliseringens påverkan på företagsrådgivarens handlingsutrymme under kreditgivningsprocessen till små och medelstora företag : Ett inramande eller frigörande inslag?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet; Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Anton Cederbom; Mårten Eliasson; [2021]
  Nyckelord :Kreditgivning; Kreditbedömning; Digitalisering; SMEs; Svenska banker; Företagsrådgivare;

  Sammanfattning : Digitaliseringen är ett ämne vars omfattning och betydelse växer sig starkare för varje år. Genom den nuvarande covid-19 pandemin har tillämpningen och betydelsen av digitaliseringen ökat ytterligare och så även för banker. LÄS MER