Sökning: "kreditgivningsprocessen"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet kreditgivningsprocessen.

 1. 1. Säkerhet vid kreditgivning : hur banker bedömer säkerhet vid kreditgivning till jordbruk och skogsbruk

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Oscar Klofsten; Wilhelm Jarnvall; [2019]
  Nyckelord :kreditgivning; säkerhet; risk; skogsbruk; jordbruk;

  Sammanfattning : Jordbruk och skogsbruk är två branscher som kännetecknas av betydande kapital men med ett relativt svagt resultat. I teorin borde detta innebära en risk för bankerna, då ett svagt kassaflöde försämrar återbetalningsförmågan. Dock ses jordbruk och skogsbruk som attraktiva placeringar för kreditgivare. LÄS MER

 2. 2. Kreditbedömningsprocessen till mindre företag : en jämförande studie mellan två svenska banker

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Stephanie Karp; Cecilia Persson; [2018]
  Nyckelord :Basel III; Financial crisis 2008; Credit risk; Marginalen bank; Handelsbanken; Risk profile.; Basel III; Finanskrisen 2008; Kreditrisk; Marginalen bank; Handelsbanken; Riskprofil.;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar vilka likheter och skillnader det finns i kreditbedömningsprocessen för en stor respektive liten bank på den svenska marknaden. Detta finner vi intressant då det ständigt tillkommer nya aktörer på marknaden samt att ämnet alltid förblir aktuellt. LÄS MER

 3. 3. Hållbar kreditgivning : En kvalitativ studie om hur banker bör agera pionjärer för hållbar utveckling

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Gustav Hansson; Joakim Moritz; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vår omvärld förändras i snabb takt och hållbarhetsfrågorna blir allt viktigare i en värld där klimatförändringar och sociala problem får allt större fokus i samhället. Bankbranschen är en stor del av samhället med bland annat en utlåning som motsvarar nästan hela Sveriges BNP vilket gör att bankerna har en stor indirekt påverkan. LÄS MER

 4. 4. Mjölkar risken ur krediten? : en studie av bankens syn på risk vid kreditgivning till mjölkproduktion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Dag Lindahl; Anneli Olausson; [2018]
  Nyckelord :kreditgivning; mjölkproduktion; principal agentteori; prospektteori; risk; storleksrationalisering;

  Sammanfattning : Flera länder i världen driver en expansiv retorik i sin jordbrukspolitik där ökad produktion ligger till grund för ökad export. Detta ökar konkurrensen på världsmarknaden vilket har haft en negativ påverkan på marknadspriser. LÄS MER

 5. 5. Digitaliseringens påverkan på bankers kreditbedömning av företag

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Sara Pålsson; Sofia Månsson; [2018]
  Nyckelord :Kreditbedömning; Relations- och transaktionsorienterad kreditgivning; digitalisering; kreditgivningsprocessen; bankers kreditbedömning;

  Sammanfattning : Banklån är den vanligaste externa finansieringskällan för företag. När banken lånar ut kapital är säkerställning av återbetalning i fokus eftersom banken inte vill ta någon risk. För att säkerställa återbetalningsförmågan hos kunden genomförs en kreditbedömning. LÄS MER