Sökning: "kreditgivningsprocessen"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet kreditgivningsprocessen.

 1. 1. Kreditbedömningsprocessen till mindre företag : en jämförande studie mellan två svenska banker

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Stephanie Karp; Cecilia Persson; [2018]
  Nyckelord :Basel III; Financial crisis 2008; Credit risk; Marginalen bank; Handelsbanken; Risk profile.; Basel III; Finanskrisen 2008; Kreditrisk; Marginalen bank; Handelsbanken; Riskprofil.;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar vilka likheter och skillnader det finns i kreditbedömningsprocessen för en stor respektive liten bank på den svenska marknaden. Detta finner vi intressant då det ständigt tillkommer nya aktörer på marknaden samt att ämnet alltid förblir aktuellt. LÄS MER

 2. 2. Hållbar kreditgivning : En kvalitativ studie om hur banker bör agera pionjärer för hållbar utveckling

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Gustav Hansson; Joakim Moritz; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vår omvärld förändras i snabb takt och hållbarhetsfrågorna blir allt viktigare i en värld där klimatförändringar och sociala problem får allt större fokus i samhället. Bankbranschen är en stor del av samhället med bland annat en utlåning som motsvarar nästan hela Sveriges BNP vilket gör att bankerna har en stor indirekt påverkan. LÄS MER

 3. 3. Mjölkar risken ur krediten? : en studie av bankens syn på risk vid kreditgivning till mjölkproduktion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Dag Lindahl; Anneli Olausson; [2018]
  Nyckelord :kreditgivning; mjölkproduktion; principal agentteori; prospektteori; risk; storleksrationalisering;

  Sammanfattning : Flera länder i världen driver en expansiv retorik i sin jordbrukspolitik där ökad produktion ligger till grund för ökad export. Detta ökar konkurrensen på världsmarknaden vilket har haft en negativ påverkan på marknadspriser. LÄS MER

 4. 4. Digitaliseringens påverkan på bankers kreditbedömning av företag

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Sara Pålsson; Sofia Månsson; [2018]
  Nyckelord :Kreditbedömning; Relations- och transaktionsorienterad kreditgivning; digitalisering; kreditgivningsprocessen; bankers kreditbedömning;

  Sammanfattning : Banklån är den vanligaste externa finansieringskällan för företag. När banken lånar ut kapital är säkerställning av återbetalning i fokus eftersom banken inte vill ta någon risk. För att säkerställa återbetalningsförmågan hos kunden genomförs en kreditbedömning. LÄS MER

 5. 5. Betydelsen av kvalitetstämplade bokslut vid kreditgivning till mikroföretag : En studie ur kredithandläggares perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Marcus Jones; Rikard Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Credit-granting process; Lending officer; Microenterprise; Quality-certified information; Interest rate; Auditor; Accountant and Agency theory; Kreditgivningsprocess; Kredithandläggare; Mikroföretag; Kvalitetstämplad information; Låneränta; Revisor; Redovisningskonsult och Agentteori;

  Sammanfattning : Mikroföretag vänder sig ofta till banken vid kreditbehov på grund av begränsade möjligheter till extern kapitalförsörjning. Dock har kreditgivningen till mikroföretag visat sig vara riskfylld. LÄS MER