Sökning: "kreditinstitut"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade ordet kreditinstitut.

 1. 1. Agency costs of debt : En studie över bolagsstrukturens påverkan på företagens räntekostnad vid extern skuldfinansiering 

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Viktor Karlsson; Fredrik Malmgren; [2020]
  Nyckelord :Agency cost of debt; interest rate; ownership concentration; surveillance; external auditor; independent board members; the board of directions as a monitor; big4.; agentkostnader vid extern skuldfinansiering; räntekostnad; ägarkoncentration; övervakning; extern revisor; oberoende styrelseledamöter; styrelsen som övervakare; big4.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Privata företag förväntas ha färre finansieringsmöjligheter än publika börsnoterade företag, vilket gör privata företag mer begränsade till extern skuldfinansiering från kreditinstitut. Kostnaden för den externa skuldfinansieringen påverkas av kreditgivarens riskbedömning och det kontrollbehov som bland annat uppstår på grund av agentkonflikten mellan långivare och låntagare. LÄS MER

 2. 2. Bankers processer vid kreditgivning till fastighetsförvärv för företag och privatpersoner : En jämförande studie av likheter och skillnader mellan en privatkredit och företagskredit

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Emma Ahlquist; Jonatan Ryman; [2020]
  Nyckelord :Kreditgivningsprocess; Bostadslån; Företagskredit.;

  Sammanfattning : Problemdiskussion: Bankers kreditprocess har under åren utvecklats och utformats till att minimera riskexponeringen och att säkerhetsställa kundens återbetalningsförmåga. Genom de praktiska erfarenheter som marknaden fått under dess olika kriser har strategier och processer utvecklats. LÄS MER

 3. 3. Sambandet mellan revision och kostnaden för lånat kapital i svenska aktiebolag som inte är revisionspliktiga : En kvantitativ studie om revisorns betydelse i svenska mindre aktiebolag

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Ebba Karlsson; Nellie Sjögren; [2019]
  Nyckelord :Revision; revisor; ränta; räntekostnad; big 4; auktoriserad revisor; aktiebolag; samband;

  Sammanfattning : The most common way for small companies in Sweden to finance themselves is through loans from various credit institutions. In recent years, financial crises have affected the regulation of credit and, above all, the limited credit management has affected smaller companies, as they are considered to be a greater risk for creditors. LÄS MER

 4. 4. Sambandet mellan kvinnor i bankstyrelser och bankens kreditbetyg : En kvantitativ studie på banker i Europa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Kajsa Johansson; Linnea Ring; [2019]
  Nyckelord :Women; board of directors; Europe; banks; credit rating; credit risk.; Kvinnor; bolagsstyrelse; Europa; banker; kreditbetyg; kreditrisk;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka huruvida det finns ett samband mellan andelen kvinnor i bankstyrelser i Europa och bankens kreditbetyg. Studien har ett positivistiskt synsätt och präglas av en kvantitativ metod. Studien har vidare använt sig av en tvärsnittsdesign och därmed observerat flera fall vid en given tidpunkt. LÄS MER

 5. 5. Kreditinstitutens Konservatism : En konsekvens av redovisningens informationsvärde?

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Albin Johansson; Theo Sjögren Ottosson; [2019]
  Nyckelord :Kreditinstitut; Konservatism;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kreditinstituten står ständigt inför dilemmat att antingen göra sina kunder nöjda genom att ge höga betyg eller behålla sitt förtroendekapital genom att ge korrekta betyg. En intressant iakttagelse inom litteraturen är att de har blivit mer konservativa över tid i sin betygsättning av företag. LÄS MER