Sökning: "kreditrisk"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade ordet kreditrisk.

 1. 1. Sambandet mellan kvinnor i bankstyrelser och bankens kreditbetyg : En kvantitativ studie på banker i Europa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Kajsa Johansson; Linnea Ring; [2019]
  Nyckelord :Women; board of directors; Europe; banks; credit rating; credit risk.; Kvinnor; bolagsstyrelse; Europa; banker; kreditbetyg; kreditrisk;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka huruvida det finns ett samband mellan andelen kvinnor i bankstyrelser i Europa och bankens kreditbetyg. Studien har ett positivistiskt synsätt och präglas av en kvantitativ metod. Studien har vidare använt sig av en tvärsnittsdesign och därmed observerat flera fall vid en given tidpunkt. LÄS MER

 2. 2. Macroeconomic factors in Probability of Default : A study applied to a Swedish credit portfolio

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Hermina Antonsson; [2018]
  Nyckelord :Macroeconomic factors; Probability of Default; IFRS 9; credit risk; mortgage loans; Makroekonomiska faktorer; Probability of Default; IFRS 9; kreditrisk; bolån;

  Sammanfattning : Macroeconomic conditions can impact the payment capacity of individual mortgage holders' household loans. If the clients of a bank's retail credit portfolio experience deteriorating paymentcapacity it will reflect on the probability of default of the overall portfolio. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhet och kreditvärdering : En studie om ESG-betygens inverkan på nordiska bolags kreditbetyg

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Dionne Ekman; Nadja Hertzberg; [2018]
  Nyckelord :Sustainability; CSR; ESG-scores; credit ratings and credit risk; Hållbarhet; CSR; ESG-betyg; kreditbetyg och kreditrisk;

  Sammanfattning : This study aims to investigate the relationship between ESG-scores and credit ratings for Large Cap companies listed on the Nasdaq Nordic Stock Exchange Market. The purpose of the study is also to achieve a deeper understanding of how Swedish banks incorporate sustainability in the credit process. LÄS MER

 4. 4. Modelling Credit Risk: Estimation of Asset and Default Correlation for an SME Portfolio

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Yaxum Cedeno; Rebecca Jansson; [2018]
  Nyckelord :Basel Capital Accord; Capital Requirements; SME; Portfolio Credit Risk; Monte-Carlo Simulations; Risk Weighted Assets RWA .; BaselKapitalavtal; Kapitalkrav; SME; PortföljKreditrisk; Monte-Carlo Simuleringar; Riskvägda Tillgångar RWA .;

  Sammanfattning : When banks lend capital to counterparties they take on a risk, known as credit risk which traditionally has been the largest risk exposure for banks. To be protected against potential default losses when lending capital, banks must hold a regulatory capital that is based on a regulatory formula for calculating risk weighted assets (RWA). LÄS MER

 5. 5. Kreditbedömningsprocessen till mindre företag : en jämförande studie mellan två svenska banker

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Stephanie Karp; Cecilia Persson; [2018]
  Nyckelord :Basel III; Financial crisis 2008; Credit risk; Marginalen bank; Handelsbanken; Risk profile.; Basel III; Finanskrisen 2008; Kreditrisk; Marginalen bank; Handelsbanken; Riskprofil.;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar vilka likheter och skillnader det finns i kreditbedömningsprocessen för en stor respektive liten bank på den svenska marknaden. Detta finner vi intressant då det ständigt tillkommer nya aktörer på marknaden samt att ämnet alltid förblir aktuellt. LÄS MER