Sökning: "kreditvärdighet"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade ordet kreditvärdighet.

 1. 1. Kravet på att hållbarhetsrapportera och dess påverkan på företags kreditvärdighet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Matilda Ström; Filip Lundin; [2020-05-05]
  Nyckelord :Hållbarhet; ESG; kreditvärdighet; Direktiv 2014 95 EU;

  Sammanfattning : The European Union’s directive on mandatory sustainability reporting was implemented for the fiscal year of 2017. The directive implies that companies must present common principles and governance models that describe their strategic choices linked to sustainability. LÄS MER

 2. 2. Onoterade fastighetsbolags kriterier för att bli beviljade kredit

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Milot Ismajli; Jim Lantz; [2020]
  Nyckelord :fastighetsbolag; kredit; kreditvärdighet; kreditgivare; kreditbedömning; banker.;

  Sammanfattning : Att investera i fastigheter kräver kapital. Kapital kan bland annat erhållas från olika låneinstitut och riskkapitalbolag. Det traditionella sättet att införskaffa kapital är genom banklån. Av denna anledning uppfyller banker en viktig funktion i samhället. LÄS MER

 3. 3. Leasing Risks and Commercial Real Estate : A Study on the Relationship Between Risk Premium and Leasing Risks

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Peter Bohman; Erik Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Credit rating; Information transparency; asymmetric information; Moral hazard; Altman z-score; Risk premium; yields; Leasing risks; occupier; tenant risks; Kreditvärdighet; Informations transparens; asymmetrisk information; Moral hazard; Altman z-score; Risk premium; avkastningskrav; hyresgästrisk; hyresgäst; motpartsrisk;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this thesis paper is to evaluate what the current market practice of real estatevaluation and investment decisions is when it comes to different leasing risks and the risk premium.With regard to some of the ongoing trends within real estate, it is believed that investor preferencesaffect the market practice and the underlying theories of valuation does not fully comply to the currentmarket practice. LÄS MER

 4. 4. Asset-Backed Securitization of Chinese PPP Projects : Operating Mechanism and Current Difficulties

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Xiaokuan Li; [2019]
  Nyckelord :Asset Securitization; PPP Asset Securitization; Risk Segregation; Credit Enhancement; legal practice; Asset Securitization; PPP Asset Securitization; Risk Segregation; Kreditförbättring; juridisk praxis;

  Sammanfattning : Under the background that China's economy has entered the new normal, de-leveraging, structural adjustment, and resolution of various risks have become an essential part of macro-control. The unique advantages of PPP asset securitization make this tool widely recognized and respected by the government, enterprises, and investors. LÄS MER

 5. 5. "Är vi kreditvärdiga?" : Hur svenska banktjänstemän fattar kreditbeslut utifrån struktur och professionella bedömningar

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Alicia Daneli; Anton Nordenö; Efraim Kayar; [2019]
  Nyckelord :Structure; professional judgment; 5C-model; credit decision; creditworthy; creditor; lender; borrower and accounting information; Struktur; professionella bedömningar; 5C-modellen; kreditbeslut; kreditvärdighet; kreditgivare; långivare; banktjänstemän; låntagare och redovisningsinformation;

  Sammanfattning : Introduktion Lån- och kreditgivning är en väsentlig del av dagens samhällsekonomi både när det gäller privatpersoner och företag. Om bankerna är för restriktiva till företagskreditgivning riskerar den ekonomiska tillväxten att påverkas. Vidare anses affärsbankerna ha blivit mindre riskvilliga. LÄS MER