Sökning: "kremering"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet kremering.

 1. 1. En hinduisk död i Sverige : En enkätstudie om hur begravningsbyråer och krematorier i Sverige anpassar dödsceremonin kremering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Frida Hermansson; [2021]
  Nyckelord :Hinduism; Diaspora; Death; Adaptation; Cremation; Sweden; Hinduism; Diaspora; Död; Anpassning; Kremation; Sverige;

  Sammanfattning : We are all going to die. Despite how the human lives, the path to death has different patterns. For hinduism a vital ritual for a good death is to be cremated, especially in the holy city Varanasi. Therefore this essay has studied how Hindus in diaspora, Sweden, want to be cremated and what their wishes from funeral homes and crematoriums are. LÄS MER

 2. 2. Graven som förankring till de levandes värld : En osteologisk analys av ett vendeltida brandgravsmaterial från Valstad, Gamleby socken, Småland

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Ida Linder; [2020]
  Nyckelord :Brandgrav; deponering; djur; förslutning; gravskick; järnålder; kremering; mytologi; vendeltid;

  Sammanfattning : This paper investigates possible interpretations of a cremated grave material from the Vendel period in Valstad, Gamleby parish, Småland. The interpretations are based on both the osteological material and some of the archaeological finds. LÄS MER

 3. 3. Sprida aska, var och varför? : om gravskicket askspridning och dess plats(er) i landskapet

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elfrida Klacka; [2017]
  Nyckelord :askspridning; askspridningsplatser; plats; ritualisering; landskapspreferens; individualism; sekulär; valfrihet;

  Sammanfattning : I Sverige har aska sedan 1958 fått spridas utanför begravnings- platsen. Att sprida aska är en sekulär företeelse och en individuellt formad handling som under senare år ökat kra igt. Askan består av benbitar som blir kvar e er kremering och som sedan blir nmalda till ett ljust pulver. LÄS MER

 4. 4. Ölandskrukor : Romersk vardag - lyx på Gotland?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Åsa Dalsbro; [2017]
  Nyckelord :Ölandpot; Gotlandpot; iron age; curved knife; jug; elevation rim; point decoration; bronze beads; roman; ölandskruka; gotlandskruka; järnålder; krumkniv; kanna; vulstrand; punktornering; bronsskållor; romersk;

  Sammanfattning : Two ceramic vessels of the Öland and Gotland type were in the summer of 2016 discovered at an archaeological excavation at the island of Gotland in the Baltic sea. They were produced with two different techniques of firing, resulting in two different colors of the surface of the pot. LÄS MER

 5. 5. Från vardag till kremering

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Julia Moore; [2015]
  Nyckelord :krematorium; vardag; solna; norra begravningsplatsen; urban industri; begravning; kremering;

  Sammanfattning : Ett krematorium, ett maskineri, där den döda kroppen bränns till aska, skrapas ut och förs till ett rum där skelettbitar som inte brunnit mals, skruvar som en gång läkte oss plockas ut. Det som tidigare var våra kroppar hälls nu ner som pulver i små urnor. LÄS MER