Sökning: "kretskort"

Visar resultat 1 - 5 av 100 uppsatser innehållade ordet kretskort.

 1. 1. Störningshantering för analog elektronik i en blodperfusionsmätare

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH); KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Jonathan Olergård; Karoline Ingeberg; [2020]
  Nyckelord :EMC; Shielding; Interference Management; Electronics Simulation; Shielding Efficiency; EMC; Skärmning; Störningshantering; Elektroniksimulering; Skärmningseffektivitet;

  Sammanfattning : Denna rapport utreder skärmning som en metod för att minska störningsupptaget hos en blodperfusionsmätare, och därmed öka dess pålitlighet vid medicinsk användning. Ett nytt kretskort för den analoga elektroniken skapades för att underlätta skärmningen, och samtidigt analyserades kretsens karakteristik och anpassades efter behov. LÄS MER

 2. 2. Automated test rig for electronic products

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Leonardo Alvarez Urrutia; August Kollberg; [2020]
  Nyckelord :PCB; Automation; Kretskort;

  Sammanfattning : Testing to ensure the function of PCB:s is a key process that ismandatory for factory constructed boards. Given a large number oftest object shows that manual processing is inefficient. LÄS MER

 3. 3. Går det att köpa personuppgifter på bilskroten? : Ett arbete om digital forensik på begagnade bildelar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Holme Börjesson; Filiph Lindskog; [2020]
  Nyckelord :digital forensics; vehicle forensics; embedded systems forensics; personal integrity; chip-off; IT-forensik; bilforensik; forensik på inbäddade system; personlig integritet; chip-off;

  Sammanfattning : I moderna bilar lagras ofta data från användaren av bilen då en mobiltelefon eller annan enhet parkopplas genom Bluetooth- eller USB-anslutning. I de fall dessa data innehåller personuppgifter kan de vara intressanta i en utredning samt vara värda att skydda ur ett integritetsperspektiv. LÄS MER

 4. 4. Undersökning om möjlig optimering av signalöverföringsmetod mellan stationära och roterande kretskort.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Emil Jönsson; Felix Ericsson; [2020]
  Nyckelord :Slip ring; link analysis; serialisation; high speed link; reflection; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. ”Har vi ens teknik?”

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Johanna Nielsen; [2019-03-08]
  Nyckelord :teknik; teknikundervisning; yngre elever; F-3.;

  Sammanfattning : Metod: Metodval för denna studien är enskilda intervjuer som genomfördes med elever i en årskurs 3. Medgivandeblanketter skickades ut till eleverna och vårdnadshavare. Totalt deltog 12 elever i intervjuerna. Intervjuerna utgick från en intervjuguide där både bilder och frågor hade förberetts. LÄS MER