Sökning: "krig mot terrorismen"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden krig mot terrorismen.

 1. 1. Den afghanska kvinnan, en symbol? : en kritisk diskursanalys av Bush-administrationens användning av den afghanska kvinnan efter den 11 september 2001

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Amanda Sara Sajadi; [2018]
  Nyckelord :Kön; Krig; USA-invasion; Afghanska kvinnor; Afghanistan; Terrorism; 9 11; Taliban.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie tillämpar Van Dijks kritiska diskursanalys på tre tal som hölls av George W.Bush, Laura Bush samt Collin Powell under år 2001 efter attackerna på World Trade Center. LÄS MER

 2. 2. Död från ovan - En analys av USA:s rättfärdiganden för drönarkriget i Pakistan sedan år 2001

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Samira Kousha; [2014]
  Nyckelord :Folkrätt; Krigets lagar; Mänskliga rättigheter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Efter terroristattentaten den 11 september 2001 antog USA en policy som tillät USA:s president att använda allt nödvändigt och lämpligt våld för att undvika och förebygga framtida terroristattentat. Ett sätt att genomföra detta har varit med hjälp av obemannade flygfarkoster (UAVs) som vanligtvis benämns som drönare. LÄS MER

 3. 3. USA:s strategi för targeted killing i den internationella rätten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sara Bergkvist; [2013]
  Nyckelord :folkrätt; targeted killing; internationell humanitär rätt; IHL; självförsvar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Efter terrorattackerna i New York, Washington D.C. och Pennsylvania den 11 september 2001 förklarade USA under ledning av president Bush krig mot terrorismen. Senaten antog en lag som gav presidenten befogenhet att använda det våld han tycker är nödvändigt för att förhindra att liknande attacker inträffar igen. LÄS MER

 4. 4. RIKTAT DÖDANDE - Lag och moral i en asymmetrisk värld

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Joel Lundquist; [2013]
  Nyckelord :riktat dödande; terrorism; Al Qaeda; kriget mot terrorismen; 11-september; Pakistan; drönare; obemannad luftfarkost; UAV; illegal kombattant; just war theory; internationell humanitär rätt; internationell sedvanerätt; Unmanned Ariel Vehicle; War on Terror;

  Sammanfattning : Som ett resultat av attackerna mot USA den 11 september 2001 förklarade dåvarande president George W Bush krig mot terrorismen den 20 september samma år. Sex dagar senare undertecknade Bush ett direktiv vilket auktoriserade den civila amerikanska underrättelsetjänsten Central Intelligence Agency att utföra riktat dödande mot fördefinierade individer i syftet att förhindra nya attacker från terroristnätverket Al Qaeda, talibanerna och associerade styrkor. LÄS MER

 5. 5. We are Americans: om retoriken bakom USA:s krig mot terrorismen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Fredrik Åhsberg; [2013]
  Nyckelord :Mänskliga rättigheter; USA; International Relations; International Revenge; Human Rights; Heimann; George W. Bush; Global War on Terror; Cluster Criticism; Barack H. Obama; 9 11; Al-Qaeda; Löwenheim; Rhetorics; Terrorism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : 9/11 – 2001. 3000 Americans have died as a direct result of the al-Qaida sanctioned terror attacks against the USA. The Americans were in tears, tears that soon would emerge into anger, hatred and determination – Determination to once and for all eliminate the terrorists that performed these despicable acts against their beautiful, free nation. LÄS MER