Sökning: "krig och barn"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden krig och barn.

 1. 1. Krigsskildringar i bilderböcker : Hur krig beskrivs och gestaltas i fyra bilderböcker med koppling till svenskundervisning i grundskolans senare år och på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Emelie Ödén; [2019]
  Nyckelord :Bilderbok; krig; textanalys; bildanalys; stilfigurer; svenskundervisning; grundskolans senare år; gymnasiet;

  Sammanfattning : Denna studie analyserar fyra bilderböcker: Den långa, långa resan av Ilon Wikland och Rose Lagercrantz (1995), Tänk dig att fly av Pimm van Hest (2018), Flykten av Francesca Sanna (2016) samt Dagen då kriget kom av Nicola Davis (2018). Bilderböckerna skildrar barn som faller offer för krig och deras resa till fredligare länder. LÄS MER

 2. 2. En fantastisk värdegrund : En tematisk litteraturanalys av tre fantasyböcker och deras kopplingar till skolans värdegrundsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Evelina Pajala; Felicia Olsson; [2019]
  Nyckelord :Tema; Gullivers resor; Narnia; Nidstången; tematisk studie; värdegrundsarbete;

  Sammanfattning : Det här är en tematisk analys av tre fantasyböcker. De tre böcker vi har valt läses av många barn vilket gör att det är intressant att se vad böckerna innehåller och hur deras innehåll går att använda i skolans värdegrundsarbete. LÄS MER

 3. 3. Att ta hänsyn till barnet : En studie av ikonotext i Rose Lagercrantz och Ilon Wiklands Den långa, långa resan

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Rebecca Berglund-Schwarz; [2019]
  Nyckelord :Litteraturvetenskap; Ikonotext; Adaptation; Barn- och ungdomslitteratur;

  Sammanfattning : Hur kan en bok med bilder på fallande bomber, stridsvagnar och en döende hund i en flickas armar vara en barnbok? Hur berättar man egentligen om krig, död och sorg för ett barn? Vad om skiljer barn- och ungdomslitteratur från annan litteratur har länge diskuterats och studerats. Ännu har forskare inte funnit någon definition som alla kan komma överens om, förutom det faktum att den är skriven för en tilltänkt målgrupp. LÄS MER

 4. 4. Barnens situation under finska vinterkriget : En intervju- och litteraturstudie med FN:s Konvention om barnets rättigheter som tolkningsredskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan för mänskliga rättigheter

  Författare :Jenny Österberg; [2018]
  Nyckelord :Children; war; Winter-war; conflict; situation; barn; krig; vinterkriget; konflikt; situation;

  Sammanfattning : This essay examines how the children of the Finnish Winter War were treated in the process. It focuses on three questions which are about the children’s’ situation and responsibility in the war. It also examines to what extent the UN Convention on the Rights of the Child as a tool can interpret what risks the children's situation put them in. LÄS MER

 5. 5. Att möta de ensamkommande: En narrativ studie om civilsamhället och mötet mellan de frivilliga och de ensamkommande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Europastudier

  Författare :Sarah Boudebba Benslimane; [2018]
  Nyckelord :Ensamkommande barn; civilsamhället; volontärer; kulturmöten; engagemang; Europastudier; Social Sciences;

  Sammanfattning : Dagens flyktingkris är världens största sedan andra världskriget. Idag flyr människor sina länder från förtryck, krig och förföljelser och hälften av dem är barn. Antalet ensamkommande barn har ökat under de senaste åren och under januari – oktober 2015 sökte 23 349 ensamkommande barn asyl i Sverige. LÄS MER