Sökning: "krig tillåtet"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden krig tillåtet.

 1. 1. I krig är allt tillåtet? - Sexuellt våld och våldtäkt i väpnade konflikter - en feministisk analys

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sara Ramberg; [2017]
  Nyckelord :ICC; Feministisk analys; Väpnade konflikter; Våldtäkt; Sexualbrott; Internationell straffrätt; Folkrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sexualbrott i väpnade konflikter har sedan 1990-talet varit ett ämne högt upp på den folkrättsliga tapeten. I och med grundandet av ICC var förväntningarna höga för att straffriheten för sådana brott skulle minska. Resultaten kom dock inte så snabbt som många hoppats, vilket föranledde skarp kritik mot Åklagarens arbete. LÄS MER

 2. 2. I krig och PR är allt tillåtet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Regina Katralen Skjerve; Elisabeth Carlholm; [2015]
  Nyckelord :Public Relations; dold PR; bluff-PR; PR-kupp; förtroende; tillit; strategisk kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : To get across messages in todays ever more increasing information noise requires methods that get recipients to react and take notice of the message. One of these methods is the so-called "hidden PR", where the real message is hidden behind another piece of news, or simply pretending to be something other than what it is. LÄS MER

 3. 3. Tvångssterilisering - en rättshistorisk studie om motiven till den svenska steriliseringsregleringen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Arvid Runeus; [2014]
  Nyckelord :Rättshistoria; tvångssterilisering; sterilisering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att, med en rättshistorisk metod, undersöka de bakomliggande motiven till den svenska tvångssteriliseringsregleringen gällande sinnesslöa och sinnessjuka. För att uppfylla syftet har jag arbetat utifrån två frågeställningar och följt lagstiftningsgången, från initiativ till slutlig lag. LÄS MER

 4. 4. USA:s strategi för targeted killing i den internationella rätten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sara Bergkvist; [2013]
  Nyckelord :folkrätt; targeted killing; internationell humanitär rätt; IHL; självförsvar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Efter terrorattackerna i New York, Washington D.C. och Pennsylvania den 11 september 2001 förklarade USA under ledning av president Bush krig mot terrorismen. Senaten antog en lag som gav presidenten befogenhet att använda det våld han tycker är nödvändigt för att förhindra att liknande attacker inträffar igen. LÄS MER

 5. 5. Law, Morality, and Armed Conflict: Preventive War and Humanitarian Intervention

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Nils Råby; [2010]
  Nyckelord :Folkrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In this thesis, I analyze the relationship between law and moral in the field of armed conflict, focusing on two controversial uses of force: preventive war and humanitarian intervention. I find that the legal status of humanitarian intervention is uncertain; it is hard to reconcile with the language of the UN Charter, but a more permissive norm may be developing in customary law. LÄS MER