Sökning: "krig"

Visar resultat 1 - 5 av 853 uppsatser innehållade ordet krig.

 1. 1. Synergiskapande i en högintensiv konflikt – en kvalitativ studie av risker i doktrin.

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Per Wikblad; [2022]
  Nyckelord :Doktrin; operationskonst; gemensamma operationer; ledning; risk; Normal Accidents Theory;

  Sammanfattning : Tankar om hur krig ska vinnas och nedtecknandet av dessa är inget nytt fenomen, utan det har pågått åtminstone sen Sun Zi. Doktrin är ett resultat av sådana tankar. LÄS MER

 2. 2. Från krig till fred : En kvalitativ studie om Colombia konflikten mellan år 2002 - 2016.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Amna Sabanovic; [2022]
  Nyckelord :Colombia; FARC; AUC; Colombia conflict; International Politics; Rational Choice; Latin America;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine the Colombian conflict, more specifically how it became peace in Colombia after five decades. The study will be limited by year due to the scope of the study. The analysis will specifically focus on the years 2002 to 2016. This essay is a case study, with the Colombia conflict as the focus. LÄS MER

 3. 3. Woe to the Conquered : A study of Roman treatment of defeated foes during the Early Republic, from Veii to Aquilonia

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Historia

  Författare :Rikard Lundberg; [2022]
  Nyckelord :The Other; Representation; Early Roman Republic; Livy; Diodorus Siculus; Dionysius of Halicarnassus; Den andre; Representation; Tidiga Romerska republiken; Livius; Diodorus Siculus; Dionysius från Halikarnassos;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker de olika sätt på vilka romarna beskrivs behandla sina fiender under den tidiga Romerska republiken (509–290 f.Kr). LÄS MER

 4. 4. Att inte kunna andas normalt : En litteraturöversikt om att leva med kronisk obstruktiv lungsjukdom

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Andrew Habimana; Dominika Drozdowska; [2022]
  Nyckelord :Pulmonary Disease; Chronic Obstructive Pulmonary Disease; Life experiences; Quality of life; Suffering; Lungsjukdom; Kronisk obstruktiv lungsjukdom; KOL; Livserfarenheter; Livskvalitet; Lidande.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige och globalt. I Sverige lider mellan 8-10 procent av alla personer över 50 år av KOL, vilket motsvarar fler än 400 000 personer. Endast 40 procent är kända av sjukvården vilket visar på ett stort mörkertal. LÄS MER

 5. 5. Warwashing - Om företags legitimitetsskapande i krig

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Matilda Johansson; Vendela Melin; Filippa Möller; [2022]
  Nyckelord :CPA; Legitimitet; Kriget i Ukraina; Crisis management; Digital kommunikation CPA; Legitimacy; Russia-Ukraine war; Digital communications; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Denna studie syftar till att undersöka hur företag kommunicerat inom ramen för Rysslands invasion av Ukraina för att skapa sig legitimitet. Uppsatsens syfte är att djupdyka i hur företag, sedan invasionen bröt ut, agerat och kommunicerat sitt ställningstagande i invasionen. LÄS MER