Sökning: "kriget i mellanöstern"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden kriget i mellanöstern.

 1. 1. "Drivfjädrarna voro inte alltid desamma" - de svenska frivilligas motiv för att delta i det finska inbördeskriget 1918

  Master-uppsats,

  Författare :Marcus Eifrém; [2016-02-04]
  Nyckelord :finska inbördeskriget; svenska frivilliga; kollektiva minnen; berättelser; historiebruk; kollektiva identiteter; finlandsfrivilliga; glömska;

  Sammanfattning : Sammanfattning och diskussion Under nästan alla tider och under en mängd omständigheter har svenska män, och i vissa fall kvinnor, tagit sig iväg för att kriga. De frivilliga i det finska inbördeskriget är på så sätt inte unika. LÄS MER

 2. 2. Ur ett COIN perspektiv : Kriget mellan Israel och Libanon 2006

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Hans-Emil Gustafsson; [2010]
  Nyckelord :COIN; Israel and the war in Lebanon; Hezbollah; 34 DAYS; COIN; Kriget mellan Israel och Libanon 2006; Hezbollah; 34 Days;

  Sammanfattning : I uppsatsen som följer har jag använt mig av David Galulas COIN teori. Jag har sedan använt den teorin och analyserat kriget mellan Israel och Libanon 2006. Kriget blev känt som ett misslyckande ur israelisk synpunkt, då de inte lyckades att besegra Hezbollah eller stoppa deras raketskjutningar in i Israel. LÄS MER

 3. 3. Olof Palmes internationalism : Idéanalys om Olof Palmes internationella ideologi

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Markus Inanoglu; [2006]
  Nyckelord :Olof Palme; demokrati; mänskliga rättigheter; folkrätten; fred; säkerhet; jämlikhet;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa idéanalytiska uppsats har behandlat och analyserat Olof Palmes internationella engagemang och ideologi. Den har beaktat hans främsta politiska idéer och principer: demokrati och mänskliga rättigheter, folkrätten, fred och säkerhet samt jämlikhet ur ett internationellt sammanhang. LÄS MER

 4. 4. Oljeprisförändring och dess inverkan på flygbranschen

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Akil Ibrahim; Mohammad Nazem-Z; [2006]
  Nyckelord :Flygbransch; oljebransch; korrelation; utbud och efterfrågan; portfolioselektion; energimarknadens misslyckanden; Oljepriset; SAS; Ryanair; airlines prissättning; effektivisering;

  Sammanfattning : SammanfattningBakgrundRåoljor utgör den råvarumässiga grunden för cirka 40 % av den kommersiella energi- marknaden i världen. Därför oljemarknaden har en betydande ekonomisk och politisk roll i världen och betraktas priset på råolja idag som en viktig faktor för utveckling av världsekonomin. LÄS MER

 5. 5. Omedlingsbart? En teorikonsumerande fallstudie om medlingsarbetet under Iran-Irak kriget

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Arash Nicoobayan Shiri; [2005]
  Nyckelord :Political and administrative sciences; FN:s Säkerhetsråd; Supermakter; Revolutionen i Iran; Iran-Irak kriget; Medling; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : År 1980 startade Iran-Irak kriget som pågick i åtta år. Kriget utspelade sig mellan två starka makter i Mellanöstern. Jag har undersökt varför kriget kunde pågå så länge och koncentrerat mig på medlingens roll i att avsluta en konflikt. LÄS MER