Sökning: "kriget i"

Visar resultat 1 - 5 av 493 uppsatser innehållade orden kriget i.

 1. 1. Vapen, olja eller makt? En prövning av realistiska och marxistiska teorier på Irakkriget

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Albin Lundholm; Jesper Guldstrand; [2022]
  Nyckelord :Irakkriget; Offensiv realism; Defensiv realism; Marxism; Marxism-leninism; Ultra-imperialism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Irakkriget 2003 motiverades med påståenden om att Saddamregimen hade massförstörelsevapen, och att dessa kunde komma att användas mot USA. Vår empiri visar att det fanns skäl att tvivla på detta redan innan kriget började och att det finns skäl att undersöka frågan närmare. LÄS MER

 2. 2. Synen på sovjetkommunism i historieundervisning : Kunskapsöversikt av forskningen kring synen på sovjetkommunism i historieundervisning från 1933 till nutid

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Evelyn Nilsson; Moa Luxhöj; [2022]
  Nyckelord :“The living history forum”; History; “History teaching”; “Cold War”; Communism; Soviet; Education; forum för levande historia ; Historia; Historieundervisning; Kalla kriget ; Kommunistiska; Sovjet; Utbildning;

  Sammanfattning : Abstrakt Målet med denna kunskapsöversikt är att kartlägga tidigare forskning i synen på sovjetkommunism och Sovjetunionens roll under kalla kriget och hur det skildras i historieundervisningen. Översikten kommer även att kartlägga forskning i hur och varför detta ämne skiljer sig i länder som i dagsläget är icke-kommunistiska baserat på skillnader i historiekulturer från 1933 till nutid. LÄS MER

 3. 3. Krigets osynliga skador : En litteraturöversikt om att leva med PTSD

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :John Björnfot; Mathias Bergmark; [2022]
  Nyckelord :PTSD; upplevelser; krig; veteraner; flyktingar; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Post-traumatic stress disorder (PTSD) kan uppkomma efter att en person upplevt en traumatisk händelse. Det kan vara i fysisk form som våld eller trafikolycka, eller i emotionell form till exempel genom att bevittna trauma eller utsättas för psykiskt våld. LÄS MER

 4. 4. Cold War in Swedish textbooks : A discourse analytical study on the description of the Soviet Union and the United States during the Cold war

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Arvid Lindgren; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Efter andra världskrigets slut stod de allierande länderna USA och Sovjetunionen som segrare. Alliansen visade sig dock vara kortvarig, och stormakternas ideologiska olikheter kom att bli centrum för den globala diskussionen i de nästkommande årtiondena. LÄS MER

 5. 5. The Swedish Oil Weapon : Storage of fuel in Sweden during the Cold War – Energy security and environmentally related aspects

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Sofi Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Oil storage; Civil defence; Contingency planning; Security of Supply; Undressed chambers; Science Technology Studies;

  Sammanfattning : The thesis analyses how the system of oil and fuel storage was created, and applied in Sweden during the Cold War. The investigation focuses on the period 1938-1998 and considers the vital role of fossil fuel during a period when Sweden declared neutrality and independence. LÄS MER